Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Społecze aspekty rewitalizacji – spotkanie z Ewą Kiptą

W środę 18 czerwca 2008 roku w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyło się spotkanie z Ewą Kiptą.

Tematem spotkania były lubelskie dzielnice poprzemysłowe – stare Bronowice oraz Kośminek – oraz rola ich mieszkańców w procesie rewitalizacji tych obszarów.

Ewa Kipta przedstawiła prezentację multimedialną zatytułowaną Społeczne aspekty rewitalizacji.

Autorka prezentacji przedstawiła metody pracy z mieszkańcami, wdrażanie strategii rewitalizacji, udział społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji, a także rolę partycypacji społecznej w zagospodarowaniu przestrzeni.

 

Przeczytaj>>> pełny zapis spotkania z Ewą Kiptą

 

Ewa Kipta – architekt, urbanista, pracownik Wydziału Strategii Rozwoju Urzędu Miasta Lublin, koordynator programu inicjatyw lokalnych dla dzielnic zaniedbanych; koordynator zespołu opracowującego program rewitalizacji Lublina.