Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza

Spacer trasą "Poematu o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza.

W 2003 roku w nocy z 13 na 14 lipca, w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Józefa Czechowicza Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" rozpoczął tradycję przejścia śladami miejsc uwiecznionych w „Poemacie o mieście Lublinie”Pomysłodawcą spaceru był prof. Władysław Panas.

 


Tradycją stało się, że co roku zapraszamy mieszkańców Lublina na spacer w pierwszą lipcową noc przy pełni księżyca, bo właśnie wtedy przemierza miasto czechowiczowski Wędrowiec. Wkracza on do miasta od strony Górek Czechowskich, kieruje się ku nieistniejącemu dziś przedmieściu Wieniawa, odwiedza cmentarz przy ul. Lipowej, dalej Krakowskim Przedmieściem podąża na Stare Miasto, a stamtąd na Zamek, do Kaplicy Trójcy Świętej. Potem schodzi w dół na, nieistniejącą dziś, ulicę Szeroką w dawnej dzielnicy żydowskiej i dalej przez Kalinowszczyznę i Czwartek opuszcza rodzinne miasto. 

 

Trasą prowadzi Czechowicz i... księżyc w pełni. Jest to droga w miejsca dobrze znane, ale i te które zniknęły z planu Lublina.

>>> przeczytaj o miejscach znajdujących się na trasie Spaceru.

 

 

Co roku "Spacerowi" towarzyszy wydanie okolicznościowych druków przygotowanych przez Izbę Drukarstwa: exlibrisów, map, tomików "Poematu" i komiksu.

Trzykrotnie wydany był specjalnie na "Spacer" przewodnik, zawierający tekst "Poematu o mieście Lublinie", oraz fragmenty Ilustrowanego przewodnika po Lublinie z 1931 roku.

>>> zobacz przewodniki wydane z okaji "Spaceru"

 

Dla zainteresowanych nowymi technologiami powstał przewodnik po Lublinie śladami "Poematu" wykorzystujący technologię poszerzonej rzeczywistości i aplikację Layar.

>>> czytaj więcej o przewodnikach po Lublinie wykorzystających poszerzoną rzeczywistość

 

 

Przeczytaj więcej o utworze "Poemat o mieście Lublinie"

Przeczytaj esej Prof. Andrzeja Tyszczyka "Czechowicz i miasto"

Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe