Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Spacer śladami Julii Hartwig (14.8.2019)

 
Spacer śladami Julii Hartwig
Termin: 14.08.2019, godz. 18:00
Początek: Zaułek Hartwigów
Wstęp wolny
Tu, w Lublinie, Julia Hartwig spędziła pierwsze lata swojego życia, tu też miała okazję
odwiedzać zakład fotograficzny swojego brata - wybitnego fotografika, Edwarda Hartwiga,
tu też spotkała Józefa Czechowicza czy Annę Kamieńską. W Lublinie debiutowała,
swojemu rodzinnemu miastu poświęciła wiele ważnych wierszy. Związek Julii Hartwig z
Lublinem był niezwykle silny na wszystkich etapach jej życia. Na trasie spaceru
spodziewać możemy się zarówno rodzinnych historii jak i wierszy poetki, które przypomni
Joanna Zętar z Teatru NN.
 
MEDIA O WYDARZENIU: