Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Sesja "Czytanie Czechowicza"

Referaty i dyskusje.

W dniu 9 września 1999, w sześćdziesiątą rocznicę śmierci Józefa Czechowicza, w Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN odbyła się sesja pt. Czytanie Czechowicza. O godz. 17 uczestnicy sesji i miłośnicy liryki Czechowicza złożyli kwiaty na jego grobie na cmentarzu przy ul. Lipowej, o godz. 18 w kościele oo. Dominikanów odprawiona została msza, podczas której homilię wygłosił ks. Wacław Oszajca, poeta. Podczas mszy wystąpił chór La Musica pod dyrekcją Zdzisława Ohara, natomiast po zakończeniu liturgii „Elegie” Czechowicza recytował Henryk Sobiechart.

Jednym z punktów programu był wykład prof. Władysława Panasa (który był też gospodarzem całości projektu) w któym zaprezentował in prolegomena do przyszłych studiów nad Poematem Józefa Czechowicza.

 

9 września 1939 r., w czasie wielkiego bombardowania Lublina przez hitlerowskie samoloty, zginął pod gruzami budynku obok poczty głównej Józef Czechowicz. Z okazji 60. rocznicy śmierci poety Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" wraz z wydawnictwem Norbertinum przygotował sesję "Czytanie Czechowicza". W programie sesji między innymi referaty dra hab. Władysława Panasa, prof. dr hab. Józefa Ferta, mgra Pawła Próchniaka, dra Andrzeja Tyszczyka.

 

 


Taśma VHS sygnatura: 73, 103 Archiwum TNN