Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Sesja Bruno Schulz (1892 - 1942)

BRUNO SCHULZ

1892 -1942 -1992

LUBLIN - LWÓW - DROHOBYCZ

W 100. rocznicę urodzin i 50. śmierci Brunona Schultza, w dniach od 15 do 19 listopada 1992r. odbyła się na Ukrainie (we Lwowie i Drohobyczu), sesja poświęcona jego osobie. Obejmowała ona dyskusje dotyczące twórczości Artysty, prezentacje sztuki współczesnej, prezentacje filmowe i spektakle teatralne. Sesji towarzyszyło forum, związane z problematyką pogranicza. W dniach od 21 do 26 listopada odbyła się lubelska część sesji. Referatom i dyskusjom w Lublinie towarzyszyła wystawa kopii "Xięgi Bałwochwalczej" (Galeria NN).

 

TEMATY WYSTĄPIEŃ SESJI LITERACKIEJ POŚWIECONEJ BRUNONOWI SCHULZOWI:

17 LISTOPADA (WTOREK)

1) Jerzy Ficowski /Warszawa/ - W poszukiwaniu partnera kongenialnego

2) Alfred Schreyer /Drohobycz/ - Wspomnienia o Brunonie Schulzu

3) Zenon Huzar /Drohobycz/ - Drohobycz w życiu i twórczości Brunona Schulza

4) Tatiana Arszymowa /Drohobycz/ - Działalność pedagogiczna Brunona Schulza

5) Mychajło Szałata /Drohobycz/ - Drohobycka opowieść-chimera Brunona Schulza 

6) Jarosław Radewycz Wynnyćkyj /Drohobycz/ - Natura języka artystycznego: koncepcja Brunona Schulza

7) Kławdij Jackewycz /Drohobycz/ - Językowe środki wyrazu w tworzeniu lokalnego kolorytu w utworach Brunona Schulza

8) Jerzy Jarzębski /Uniwersytet Jagieloński, Kraków/ - Schulz- spojrzenie w przyszłość

 

18 LISTOPADA (ŚRODA)

1) Roman Mnych /Drohobycz/ - Poetyka utworów Brunona Schulza

2) Marylin Nelson /Uniwersytet Południowej Karoliny, Columbia/ - Parabola komety

3) Jewhen Melnyk /Drohobycz/ - Literaturoznawcze poglądy Brunona Schulza

4) Jarosław Isajewicz /Uniwersytet Lwowski/ - Bruno Schulz i literatura "galicyjskiego mitu"

5) Marten Feller /Drohobycz/ -"Elementy poetyki żydowskiej w twórzcości Brunona Schulza

6) Władysław Panas (Katolicki Uniwersytet Lubelski/ - Bruno-kabalista

7) Stefan Chwin /Uniwersytet Gdański/ - Wyobraźnia a "preegzystencja". Schulz a Leśmian

8) Włodzimierz Bolecki /instytut Badań Literackich, Warszawa/ - Schulz-Witkacy

9) Julian Stryjkowski /Warszawa/ - Czarne perły czarnego humoru

 

19 LISTOPADA (CZWARTEK)

1) Wojciech Chmurzyński /Muzeum Literatury, Warszawa/ - Spotkanie ze "Spotkaniem", czyli o jedynym zachowanym obrazie Brunona Schulza

2) Mykoła Wołoszyn /Drohobycz/ - Świat wewnętrzny Brunona Schulza i jego malarstwo

3) Małgorzata Kitowska /Katolicki Uniwersytet Lubelski/ - Wizja kobiecości w "Xiędze Bałwochwalczej"

4) Andrzej Sulikowski /Katolicki Uniwersytet Lubelski/ - Bruno Schulz i kobiety. O motywach nie tylko z "Xięgi Bałwochwalczej"

5) Mark Gelberg /Drohobycz/ - Światowa sława Brunona Schulza

6) Marian Demskij /Drohobycz/ - Bruno Schulz po ukraińsku

7) Theodosia S. Robertson /Uniwersytet Michigan, Flint/ - Recepcja twórczości Brunona Schulza w U.S.A

 

Przewidywany czas trwania referatów ok. 20 min.