Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Seminarium we Lwowie w ramach projektu: Podziemne Miasto.

Seminarium wymiany doświadczeń we Lwowie.

W dniu 22 III 2013 r. we lwowskim ratuszu odbyło się seminarium w ramach projektu Podziemne Miasto. Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej poprzez stworzenie transgranicznej marszruty turystycznej trasami podziemnymi Lwowa, Lublina, Rzeszowa.

 

Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji realizujących projekt oraz grupa zaproszonych ekspertów z Lublina, Lwowa oraz Rzeszowa.

 

Głównym celem seminarium była wymiana doświadczeń oraz omówienie i ustalenie prac projektowych.

 

Program:
Miejsce obrad: Ratusz, Weilka sala sesyjna, Lwów

Czas:  09:15 -14:00

1. Propozycje projektowe budowy trasy podziemnego szlaku turystycznego (Mikołaj
Rybenczuk, architekt. 10 min.)

2. Program prac konserwacyjnych (Roman Mohytycz, konserwator. 10 min.)

3. Program ekspozycyjno-tematyczny (Oleś Dzyndra, artysta, galerysta. 10 min.)

4. Zadanie projektowe oraz badaniowe (Igor Czerniak, koordynator programu. 5 min.)

5. Dyskusja (30 min.)

6. Doświadczenie projektowania trasy podziemnej w Lublinie (45 min.)

7. Doświadczenie projektowania trasy podziemnej w Rzeszowie (45 min.)

8. Omówienie i ustalenie programu projektowania (110 min.)

9. Podsumowanie (Lilia Onyszczenko, miejski konserwator zabytków. 10 min.)