Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Seminarium w Lublinie w ramach projektu: Podziemne Miasto.

Seminarium wymiany doświadczeń w Lublinie

W dniach 29 II - 1 III 2012 r. w Ośrodku Brama Grodzka Teatr NN odbyło się seminarium w ramach projektu: Podziemne Miasto. Rozwój i promocja turystyki polsko-ukraińskiej poprzez stworzenie transgranicznej marszruty turystycznej trasami podziemnymi Lwowa, Lublina, Rzeszowa.

 

Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji realizujących projet oraz grupa zaproszonych ekspertów z Lublina i Lwowa

 

Program seminarium:

 

środa 29 II 2012

11.00 -11.30

Przywitanie, zapoznanie się

11.30 - 13.00
“Prezentacja Lubelskiej Trasy Podziemnej”  (Maria Kowalczyk)

13.00 -14.00

obiad
14.00 - 15.00

“Lubelskie piwnice. Zagadnienia historyczno-techniczne”  - Krzysztof Janus, Tomasz Stankiewicz

15.00 - 16.00

“Lubelska Trasa Podziemna - historia i ruch turystyczny w trasie” - Łukasz Fiuta

16.00- 17.00

“Problemy i zagadnienia użytkowania Lubelskiej Trasy Podziemnej”- Marcin Waciński

17.00 - 19.00

Zakwaterowanie w hotelu

19.00  

Kolacja

 

czwartek 1 III 2012 - Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”, sala czarna

09.30 -10.30

Prezentacja działalności Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” i zwiedzanie wystawy “Pamięć Miejsca” - Joanna Zętar

10.30-11.30
“Lublin 2.0 Interaktywna rekonstrukcja dziejów miasta. Wykorzystanie technik multimedialnych w prezentacji dziedzictwa kulturowego” - Łukasz Kowalski

11.30 - 12.30

“Działania animacyjne Lubelskiej Trasy Podziemnej w przestrzeni miasta. Metody promocji Lubelskiej Trasy Podziemnej” - Anna Malik

12.30 - 13.30

“Działania i aspekt edukacyjny Lubelskiej Trasy Podziemnej”  - Monika Krzykała

13.30- 14.30

obiad

14.00 - 16.00

“Trasa Podziemna w krajobrazie miasta - spacer po Lublinie. Spojrzenie z punktu widzenia przewodnika miejskiego.”  - Marek Kasprzyk