Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Seminarium Centropy dla nauczycieli i edukatorów

PRESERVING JEWISH MEMORY – BRINGING HISTORY TO LIFE //

2019 CENTROPA TEACHER TRAINING SEMINAR

 

W dniach 26-28 marca 2019 roku w "Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie odbyło się seminarium CENTROPY, w którym wzięło udział 25 polskich i 5 niemieckich nauczycieli.

 

Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, Fundacją Friedricha Eberta w Warszawie i Ośrodkiem "Brama Grodzka – Teatr NN" w Lublinie.

 

Copyright Centropa

 

PROGRAM SEMINARIUM

Uczestnicy mieli okazję:

  • zapoznać się z narzędziami dydaktycznymi Centropy,
  • spotkać się z naukowcami i dziennikarzami (m. in. z Konstantym Gebertem),
  • uczestniczyć w kolacji szabatowej,
  • wziąć udział w warsztatach,
  • zapoznać się z działalnością Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN"
  • zwiedzić Państwowe Muzeum na Majdanku w miejscu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego.

 

W trakcie sesji warsztatowych uczestnicy wspólnie opracowali plany lekcji na bazie materiałów Centropy, które mogą wykorzystać na swoich lekcjach.

 

 

RELACJA Z WYDARZENIA

https://www.centropa.org/news-events/centropa-seminar-lublin