Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przestrzeń łączy ludzi

II Zjazd Wspólna Przestrzeń
Spotkanie zorganizowane przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Forum Rozwoju Lublina www.frl.org.pl oraz Wydział Kultury UM Lublin. "Wspólna Przestrzeń" to rozwijająca się inicjatywa organizacji i środowisk działających na rzecz jakości przestrzeni w Polsce. Zajmują się bardzo różnymi aspektami przestrzeni: architekturą krajobrazu, transportem zrównoważonym, krajobrazem kulturowym, rewitalizacją itp. Działają w różnych środowiskach: lokalnie wśród mieszkańców, sektorze NGO, wśród naukowców, niektórzy współpracują z posłami lub rozmawiają z ministrami. Łączy ich jedno - chęć wpływu na tworzenie ładu przestrzennego naszego otoczenia: pięknego krajobrazu i harmonijnej, funkcjonalnej zabudowy miast, sprawnej komunikacji itp. Na drugi Zjazd "Wspólna Przestrzeń" zjechały się przedstawiciele 13 miast: Gdańska, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Przemyśla, Radomia, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy, Wrocławia. W sumie zarejestrowało się 50 osób z około 25 organizacji i środowisk. Celem sieci "Wspólna Przestrzeń" jest stworzenie nowego konsumenta przestrzeni: wrażliwego, wyedukowanego i otwartego na wiedzę, świadomego potrzeb swoich i innych mieszkańców, aktywnego, zdolnego do dialogu. Kultura przestrzeni jest wartością, wokół której można stworzyć "nową solidarność" społeczną. Problem jakości naszego otoczenia jednoczy wszystkie pokolenia, zawody i role społeczne. Pozwala na równocenne i równoprawne działania tak w skali wielkiej (pisanie ustaw jak i w skali dostepnej każdemu poprzez np. sprzątanie zaśmieconego placu zabaw. "Wspólna Przestrzeń" jest tworzona po to, by razem działać lepiej. Jej główne cele to: - promocja naszych postulatów i wyznawanych przez nas wartości - gromadzenie wiedzy i edukacja - udzielanie wzajemnego wsparcia i współdziałanie (motywacja!) - inspiracja i wymiana dobrych praktyk - stworzenie silnego środowiska opiniotwórczego

Kategorie