Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Przejście Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”. 76. rocznica likwidacji getta na Podzamczu

 
Początek: Brama Grodzka, ul. Grodzka 21
Termin: 17 marca 2018, godz. 11.00
Przejście z przewodnikiem po szlaku pamięci ukazującym ostatnią drogę, którą przeszli lubelscy Żydzi przed deportacją do obozu zagłady w Bełżcu: miejsce po nieistniejącej synagodze Maharszala, ul. Ruską, Kalinowszczyzna, Turystyczną do ulicy Zimnej, gdzie zlokalizowana była rampa kolejowa. Trasa szlaku pamięci została oznakowana za pomocą 21 betonowych płyt z tekstami i metalowymi opaskami, w których wycięte są litery alfabetu hebrajskiego. Liczba betonowych płyt rozmieszczonych wzdłuż trasy marszu Żydów na rampę nawiązuje do liczby liter w alfabecie hebrajskim, ostatnia – 22 litera – jest umieszczona w dachu kontenera, będącego częścią instalacji artystycznej „Nie/Pamięć Miejsca”, znajdującej się w miejscu pamięci Umschlagplatz (ul. Zimna), skąd od 17 marca do 14 kwietnia 1942 roku w ramach akcji „Reinhardt” niemieckie władze okupacyjne deportowały do obozu zagłady w Bełżcu blisko 28 tys. dzieci, kobiet i mężczyzn.
 
 
MEDIA O WYDARZENIU:
 
Pamięci lubelskich Żydów
 
Rocznica utworzenia Szlaku Pamięci. Przeszli dawną drogą na Umschlagplatz
 
Lublinianie przeszli Szlakiem Pamięci
 
Ta studnia to jedyna budowla ocalała z żydowskiej części Lublina. Ruszyła renowacja