Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Promocja książki Idy Gliksztejn „Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943”

  

W dniu 29 listopada 2017 roku w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyła się promocja książki Idy Gliksztejn "Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943".

W spotkaniu wzięli udział dr hab. Adam Kopciowski z Zakładu Kultury i Historii Żydów UMCS oraz mgr Jakub Chmielewski z Państwowego Muzeum na Majdanku.

 

„Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943” Idy Gliksztejn to krytyczne wydanie drukiem pamiętnika z okresu Zagłady w Lublinie. Pamiętnik obejmuje lata 1939-1943 i opisuje przeżycia autorki od momentu wybuchu II wojny światowej, poprzez uwięzienie w lubelskich gettach i początek ukrywania się wraz z córką po tzw. “aryjskiej” stronie. Pamiętnik Idy Gliksztejn jest unikalnym dokumentem czasu wojny, który w niezwykle sugestywny sposób oddaje atmosferę czasów terroru na terenie Lublina. Pamiętnik nigdy nie został opracowany i wydany drukiem w całości. Jego rękopiśmienny oryginał znajduje się m.in. w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie.

Autorem opracowania, wstępu i posłowia jest dr hab. Adam Kopciowski.

 

>>> więcej o projekcie wydawniczym

Publikacja jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Spotkanie było połączone z podsumowaniem projektu „Rewitalizacja miejsca pamięci: Umschlagplatz w Lublinie”.

 

 

O KSIĄŻCE:

Agnieszka Dybek, Tragiczny los Żydów w Lublinie. Pamiętnik Idy Gliksztejn

"Dziennik Wschodni"

Adam Kopciowski, Wstrząsający pamiętnik czasów wojny. Autorką Żydówka, która ukrywała się pod Lublinem

"Gazeta w Lublinie"

Małgorzata Szlachetka, Pamiętnik z czasów wojennej grozy

"Kurier lubelski"

Agnieszka Dybek, Zeszyty do historii

"Dziennik Wschodni"

 

MEDIA O WYDARZENIU:
 
Promocja książki Idy Gliksztejn „Pamiętnik z czasów wojny”
 
Pamiętnik Idy Gliksztejn. Promocja i spotkanie w Teatrze NN
 
„Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943”
 
Tragiczny los Żydów w Lublinie. Pamiętnik Idy Gliksztejn
 
75. Rocznica Akcji Reinhardt. Projekt Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"
 
Upamiętniają zagładę lubelskich Żydów. Dziś w Teatrze NN premiera książki Idy Gliksztein
 
Przez cały rok lublinianie obchodzili 75. rocznicę akcji „Reinhardt”