Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Promocja książki Anny Grupińskiej "Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami getta warszawkiego"

Wydana przez Wydawnictwo Książkowe "Twój Styl". Spotkanie z autorką .

Fotografie z promocji autor: Marta Kubiszyn 7 fot., Archiwum Foto TNN, album nr 5
Taśma VHS sygnatura: 78 Archiwum TNN
Dodatkowe informacje:
czas zapisu: 68 min.

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie