Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Promocja książki "Anioły i Diabły. Zaczarowana Lubelszczyzna"

PROMOCJA KSIĄŻKI „ANIOŁY I DIABŁY - ZACZAROWANA LUBELSZCZYZNA. MATERIAŁY EDUKACYJNE DO GIER I ZABAW OPARTYCH NA TRADYCJACH LUDOWYCH REGIONU.”

W dniu 23 stycznia (środa) 2013 roku

o godz. 17.00 odbyła się

promocja książki

"Anioły i Diabły – Zaczarowana Lubelszczyzna.
Materiały edukacyjne do gier i zabaw opartych na tradycjach ludowych regionu.

 

Promocja odbyła się w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"
ul. Grodzka 21
Sala Czarna

 

Publikacja związana była ze zrealizowanym w 2012 roku projektem „Anioły i Diabły – Zaczarowany Lublin. Festiwal legend Lubelszczyzny.”

Książka zawiera materiały powarsztatowe: refleksje dydaktyczne z przeprowadzonych w ramach projektu warsztatów z konstruowania gier planszowych w oparciu o dziedzictwo kulturowe regionu, pamięci o kulturze tradycyjnej oraz materiały z badań terenowych obejmujących wszystkie powiaty województwa lubelskiego. Opracowanie tego materiału stanowi najobszerniejszą część publikacji. Składają się na nią opisy trzech wybranych zagadnień: obrzędowości zaprezentowanej zgodnie z rytmem życia przyrody i człowieka, magii i demonologii.


Podczas promocji obecne były osoby prowadzące warsztaty w ramach projektu oraz Piotr Lasota, który prowadził badania terenowe, uporządkował i opracował w formie haseł (zawierających fragmenty relacji) pozyskany materiał.


Promocji towarzyszyła wystawa ilustracji autorstwa Roberta Sawy, które zostały przygotowane na potrzeby publikacji.


Dla uczestników spotkania przewidziane były miłe niespodzianki w postaci gier planszowych nt. legend lubelskich.

 

WSTĘP WOLNY!!!

 

Kontakt:
Monika Krzykała - koordynator projektu
Piotr Lasota - koordynator badań terenowych

081 53 258 67

 

www.zaczarowanylublin.teatrnn.pl