Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Promocja czasopisma Scriptores "Ścieżkami pamięci" z fragmentami relacji mówionych.

Publikacja Ośrodka. Kolejny numer Scriptores zawierający artykuły poświęcone żydowskiemu Lublinowi.
Wydanie i promocja "Scriptores" pt. "Ścieżkami Pamięci", ilustrowanego fragmentami relacji mówionych. Numer zawiera obszerny artykuł poświęcony historii mówionej jako metodzie badania dziedzictwa kulturowego środowiska lokalnego (M. Kubiszyn, Historia (nie) mówiona, „Scriptores”, 2003, nr 2 (28), s. 91-105). Wraz z numerem opublikowana została płyta CD z fragmentami relacji, przygotowana przez M. Grudzińską i M Kamińskiego.

Tytułowymi ścieżkami podażają ludzie, którzy odnajdują fragmenty żydowskiej historii tego miasta i próbują ułożyć z nich całość. I tak: Robert Kuwałek spaceruje w czasie i przestrzeni po ulicy Szerokiej, Adina Cimet przywraca pamięć o kulturze jidysz w USA, Marta Kubiszyn wyjaśnia, na czym polega wartość "historii mówionej", psycholog Krystyna Skarżyńska opisuje mechanizmy przebaczania w sytuacji, kiedy krzywda i wina przypisywane są całym narodom, Henryk Grynberg przypomina lubelską młodość Adama Bromberga, a Yaron Becker wspomina swoje młode lata w Polsce przez pryzmat żydowskich potraw.