Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Promieniowanie tła – rozmowa Pawła Próchniaka i Pawła Huelle

19 stycznia 2021 roku odbyło się trzecie spotkanie z cyklu Czytanie tekstów kultury.

Przyczynkiem do spotkania była książka Pawła Próchniaka „Promieniowanie tła. Szkice o wierszach i czytaniu”

Rozmowę z autorem przeprowadził Paweł Huelle.

 

 

Organizatorami spotkania był Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN oraz Wydawnictwo Czarne.

Spotkanie było transmitowane na Facebooku Domu Słów, Bramy Grodzkiej i Wydawnictwa Czarne.

 

Promieniowanie tła Pawła Próchniaka to erudycyjna książka o sile i głębi poezji. Zbiór esejów wybitnego literaturoznawcy ukazujący, jak czytać wiersze i jak czerpać z nich radość, zrozumienie, mądrość - napisał w recenzji książki prof. Piotr Śliwiński.

Więcej o książce na stronie Wydawnictwa Czarne.

 

Paweł Próchniak – literaturoznawca, antropolog literatury, krytyk literacki. Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Członek prezydium Komitetu Nauk o Literaturze PAN, redakcji kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Polskiego PEN Clubu i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Juror Nagrody Literackiej Nike. Wieloletni współpracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, gdzie m.in. kieruje Pracownią Antropologii Słowa. Pomysłodawca i współorganizator Miasta Poezji w Lublinie oraz kierunku studiów teksty kultury i animacja sieci (KUL). Pomysłodawca i redaktor naczelny witryny stronypoezji.pl. Autor książek poświęconych literaturze polskiej.

 

Paweł Huelle – prozaik, poeta, scenarzysta i dramaturg. Jego twórczość, bogata pod względem tematycznym i formalnym, wiąże się z Gdańskiem. Autor książek: Weiser Dawidek, Opowiadania na czas przeprowadzki, Pierwsza miłość i inne opowiadania, Inne historie, Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala, Byłem samotny i szczęśliwy, Castorp, Ostatnia Wieczerza, Opowieści chłodnego morza, Śpiewaj ogrody, Talita.

 

_________________


Czytanie tekstów kultury to cykl seminaryjnych spotkań z wybitnymi osobowościami nauki i kultury. Spotkania poświęcone są czytaniu świata – odsłanianiu znaczeń i poszukiwaniu sensu różnych przejawów otaczającej nas rzeczywistości w jej wymiarze materialnym, kulturowym, symbolicznym, duchowym. Jeśli świat jest księgą, to naszą powinnością jest rozumieć zapisane w niej słowa. Księgą jest także kultura i do wspólnej lektury również tej księgi zapraszamy uczestników spotkań.

Paweł Próchniak