Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Prezentacja cyklu wspomnieniowego Józefa Zięby

   

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”
i wydawnictwo „Polihymnia”

zorganizowały

 

prezentację pięciotomowego cyklu wspomnieniowego

 

dra Józefa Zięby

 

połączoną z promocją dwóch ostatnich tomów

„Lublin – miasto przeznaczenia”.

 

Wprowadzenie Adam Marczuk.

Cykl wspomnieniowy zaprezentował autor.

Fragmenty czytał Witold Dąbrowski.

 

Spotkanie odbyło się

10 stycznia 2013 r. (czwartek), godz. 17.00.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” ul. Grodzka 21, Sala Czarna

 

 


Józef Zięba – poeta, prozaik, pamiętnikarz, publicysta, autor wyborów wierszy – ur. 15 VIII 1932 r. w Powursku na Wołyniu. Ukończył w 1951 r. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, studia polonistyczne w 1955 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (magisterium u prof. Ireny Sławińskiej). Pod kierunkiem prof. Zbigniewa Raszewskiego uzyskał w 1974 r. doktorat w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Założyciel i wieloletni kierownik Muzeum im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Wydał m.in. siedem tomików wierszy, powieść „Dzierżak”, opowieści lubelskie: „Szklaneczka króla Stasia” (1977), „Wspaniały dar króla i inne lubelskie opowieści” (1996), „Wspaniały dar króla, poeta burmistrz i inne lubelskie opowieści” (2003), literacko opowiedzianą historię ikony Matki Boskiej Chełmskiej „Dzieje jednego obrazu. Opowieść o cudownej ikonie Matki Boskiej Chełmskiej” (2005), „Rozmowy o Józefie Czechowiczu” (2006),  „Katolicki Uniwersytet Lubelski. Narodziny Uczelni” (2008), cykl wspomnieniowy: „Znad Stochodu. Wspomnienia Wołyńskie” (2001), „Miasto ocalenia” (2005), „Lublin – miasto przeznaczenia cz. I” (2007), „Lublin – miasto przeznaczenia cz. II” (2012), „Lublin – miasto przeznaczenia cz. III” (2012).

 

Zdjęcia

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe