Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Poza kadrem - historia fotografii w Lublinie

Poza kadrem - historia fotografii w Lublinie
48 numer czasopisma "Scriptores", fot. Joanna Zętar

Poza kadrem - historia fotografii w Lublinie. Spotkanie poświęcone historii lubelskiej fotografii.

Data: 25 października 2019 roku

Godzina:  17:00

Miejsce: sala czarna Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21

Rok 2019 to w historii lubelskiej fotografii rok wielu rocznic. 180 lat temu wykonano w Lublinie pierwsze fotografie. 110 lat temu urodził się jeden z najwybitniejszych polskich fotografów – Edward Hartwig, którego pierwsza indywidualna wystawa odbyła się 90 lat temu w Lublinie.  Między innymi z tych okazji Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” podsumował działania jakie od ponad 20 lat prowadzi w obszarze ikonografii Lublina.

Poszukiwania archiwalnych fotografii rozpoczęły się w Ośrodku w związku z realizacją projektu „Wielka Księga Miasta”, którego efektem, oprócz zgromadzenia setek archiwalnych zdjęć była wystawa we wnętrzach Bramy Grodzkiej. Od tej chwili są systematycznie gromadzone materiały fotograficzne, które są wykorzystywane w programach i projektach Ośrodka. Jedne z najcenniejszych kolekcji jakie wchodzą w skład Archiwum Pracowni Ikonografii to kolekcja szklanych negatywów odnaleziona w kamienicy przy Rynku 4 oraz Archiwum Edwarda Hartwiga.

W programie spotkania znalazły się:

- prezentacja 48 numeru czasopisma „Scriptores” pt. „Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839-1939”,

- prezentacja nowego serwisu internetowego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” poświęconego lubelskiej fotografii,

- wystawa materiałów archiwalnych z Archiwum Hartwigów.

Zapis wideo ze spotkania „Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839-1939”, real. Agnieszka Ląkocy-Sulej

 

Poza kadrem - historia fotografii w Lublinie

Wystawa "W kadrze: Hartwig" prezentowana w Galerii NN, fot. Marcin Butryn

 

Monograficzny numer czasopisma "Scriptores" na stronie Wydawnictwa Teatru NN

 

Wydarzenie było wpisane w obchody Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego (World Day for Audiovisual Heritage), które od 2005 roku jest corocznie obchodzone w dniu 27 października.

 

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe