Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Poemat o mieście Lublinie. Pasaże"

sesja zorganizowana przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Instytut Filologii Polskiej KUL

W dniu 27 listopada 2007 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN'  odbyła się sesja "Poemat o mieście Lublinie. Pasaże". Wydarzenie zostało  zorganizowane w ramach wspólnego projektu IFP KUL i Osrodka "Brama Grodzka - Teatr NN": Miasto poezji. Lubelski festiwal literacki. W spotkaniu wzięli udział: Danuta Opacka - Walasek, Jarosław Cymerman, Paweł Huelle oraz Tomasz Pietrasiewicz. Spotkanie poprowadził dr. hab. Paweł Próchniak.

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe