Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Pieśni zaklęte w dwa języki… O kołysankach polskich, żydowskich i polsko-żydowskich

Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL i Ośrodek  „Brama Grodzka - Teatr NN” zorganizowały promocję książki Anny Jeziorkowskiej - Polakowskiej pt.  "Pieśni zaklęte w dwa języki…O kołysankach polskich, żydowskich i polsko-żydowskich   (1864-1939)"


Spotkanie odbyło się 23 lutego (środa) 2011 roku o godz. 17: 00 na Sali Czarnej  Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin, ul. Grodzka 21

W programie znalazło się:
1. Otwarcie promocji– prof. dr hab. S. J. Żurek (KUL)
2. Recenzja książki – dr hab. Jakub A. Malik, prof. KUL
3. Recenzje nadesłane – mgr Agnieszka Karczewska
4. O mojej książce słów kilka… - dr Anna Jeziorkowska - Polakowska


Dr Anna Jeziorkowska – Polakowska jest wieloletnią nauczycielką języka polskiego, a obecnie pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL. Jej zainteresowania badawcze, oprócz edukacji polonistycznej, skupiają się wokół kultury, a szczególnie sztuki i literatury polskich Żydów.


W studium „Pieśni zaklęte w dwa języki...” Anna Jeziorkowska – Polakowska przedstawia bardzo interesujący wycinek literatury (czy szerzej: kultury) polskiej, żydowskiej i polsko-żydowskiej. […] Kołysanka, gatunek rzadko przykuwający uwagę badaczy, jest dobrym przedmiotem opisu, gdyż sytuując się między obiegiem ludowym a wysokim […] staje się zwornikiem różnych estetyk, a w konsekwencji różnych sposobów postrzegania świata.
Dr hab. Krzysztof Biedrzycki

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe