Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na II Dniach Fotografii im. Edwarda Hartwiga

W ramach Dni Fotografii odbyły się: - ?Wieczór wernisaży?: Wernisaż wystawy ?Lublin ? miasto fotografii?. Zdjęcia ze zbiorów Grupy Lubelskich Fotografów i z zasobów Pracowni Ikonografii Ośrodka ?Brama Grodzka ? Teatr NN? oraz prace studentów Politechniki Lubelskiej. - Panel dyskusyjny ?Paskuda mojego miasta?. Organizatorzy: Forum Rozwoju Lublina i Forum Kultury Przestrzeni Ośrodka "Brama Grodzka ? Teatr NN". Goście: Dobrosław Bagiński (artysta, rzeźbiarz), Małgorzata Bielecka-Hołda (redaktor naczelna ?Gazety w Lublinie?), Elżbieta Dymna (Stowarzyszenie MiastoMojeAwNim.pl), Andrzej Molik (dziennikarz), Marcin Skrzypek (Ośrodek ?Brama Grodzka ? Teatr NN?), Jacek Zalewski (filozof) oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Lublin. - Panel dyskusyjny: Lublin w trzech dekoracjach ? przekształcenia krajobrazu w XX wieku?. Goście: Dariusz Kopciowski (zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), Marek Stasiak (były miejski konserwator zabytków), Bolesław Stelmach (architekt), Joanna Zętar (Pracownia Ikonografii Ośrodka ?Brama Grodzka ? Teatr NN?).