Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Oko cadyka"

Spotkanie autorskie z Władysławem Panasem i promocja eseju "Oko cadyka"

W dniu 18 maja 2004 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyło się spotkanie z profesorem Władysławem Panasem, połączone z promocją wydanego przez Wydawnictwo UMCS jego eseju "Oko cadyka"

W Lublinie na ulicy Szerokiej znajdował się pępek świata, czyli "Axis Mundi", oś kosmiczna, kolumna świata, jego centrum, absolutny środek.

Publikacja o historii czy o kabale? i jedno, i drugie - tekst książki Władysława Panasa "Oko cadyka" to chyba jedno z najciekawszych spojrzeń na historię naszego miasta. Opowieść o Lublinie, który stracił coś niezwykłego. I nie jest to tylko dom na Szerokiej 28. Zginęli ludzie, zginęła dzielnica żydowska. Lublin będący przed wojną jednym z największych centrów kultury żydowskiej powoli zapomina tę część swojej historii. "Pozostała tylko garść starych fotografii, trochę rysunków, opis Bałabana, wiersz Czechowicza, jakieś wspomnienia nawiązujące do Szerokiej, przedwojenne i starsze plany miasta." Magia żydowskiego miasta chyba już zaginęła. Można jednak spróbować spojrzeć na nie tak, jak proponuje "Oko cadyka" - przyjrzeć się miejscom, które już nie istnieją. Samej książce nastroju dodaje kompozycja, pisanie "językiem Widzącego, czyli językiem kabalistycznym", liczne cytaty literackie. Może to jest właśnie sposób na wskrzeszenie wspomnianej magii, przypomnienie o losach społeczności, któa przestała istnieć?

Prowadzenie spotkania w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" - dr Paweł Próchniak.

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe