Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Mozaika Kultur"

Koncert kończący cykl wielokulturowych warsztatów muzycznych
Mozaika Kultur to cykl warszatów artystycznych promujących wielokulturowość i wiedzę o niej. Projekt skierowany był przede wszystkim do młodzieży, choć nie tylko. Prowadzący warsztaty to wyspecjalizowane do tego osoby: soliści zespołów folkowych, zespołów romskich, klezmerskich, tancerze, muzycy stwarzający własne formy muzyczne w oparciu o folklor różnych kultur, w tym: kultur krajów karpackich, mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Europę. Koncert "Mozaika Kultur" był zwieńczeniem przeszło rocznego cyklu warsztatów. Wwystąpili: zespół Klezmaholics, wraz z grupą uczestników warsztatów muzyki żydowskiej oraz Čači Vorba. Przed koncertem odbył się także krótki spektakl (15 min) oparty na twórczości J. Czechowicza.