Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Międzyszkolne Warsztaty Dziennikarskie

Międzyszkolne Warsztaty Dziennikarskie "Środki społecznego przekazu w "Małej Ojczyźnie"
- "Środki przekazu w społeczności lokalnej"- Agnieszka Kloskowska i Agnieszka Rybczyńska - "Prawo prasowe"- Violetta Krasnowska - "Sztuka informacji prasowej" - Sylwester Strzałkowski - "Gazeta codzienna w regionie"- Alojzy Leszek Gzella - "Redagowanie kwartalnika" - Waldemar Michalski - "Lęki i rozterki recenzenta"- Mirosław Haponiuk - "Specyfika i organizacja pracy w regionalnej gazecie codziennej"- Grzegorz Józefczuk - "Esej jako forma wypowiedzi krytycznej" - Arkadiusz Bagłajewski - "Czy jest potrzebna telewizja lokalna?"- Jacek Dąbała - "Reportaż"- Franciszek Piątkowski - "Wywiad - sztuka łatwa czy trudna?" - Jerzy Mościbrodzki - "Specyfika reportażu radiowego"- Anna Kaczkowska - "Mass media lokalne w Stanach Zjednoczonych" - Ewa Dziadosz - "Praca redaktora technicznego w gazecie codziennej"- Teresa Dras - "Wydawnictwo - szansa dla aktywnych i twórczych"- Norbert Wojciechowski i Jerzy Bojarski

Kategorie