Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

„Manifest wspólnej przestrzeni” – spotkanie

Spotkanie pod hasłem Manifest wspólnej przestrzeni odbyło się 27 października 2008 roku w siedzibie „Gazety Wyborczej” w Lublinie

 

Organizatorzy:
- Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” (Forum Kultury Przestrzeni)
- „Gazeta Wyborcza” w Lublinie
- Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublina

 

Artykuły i wypowiedzi:
W jakich miastach chcemy żyć?
http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=62&w=86537021&a=86537021 [dostęp: 12.05.2015].

Mamy prawo mieszkać w pięknym mieście
http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=62&w=86489637 [dostęp: 12.05.2015].

Notatki ze spotkania „startowego” 27 października 2008 roku w „Gazecie Wyborczej”

Założenia projektu:
Jego celem jest sformułowanie „Manifestu (konstytucji?) wspólnej przestrzeni”, który odpowie m.in. na pytania:

- Jakie wartości naszego otoczenia nas łączą – w miastach, wsiach i poza nimi?
- Jakie potrzeby mieszkańców powinno zaspokajać zagospodarowanie przestrzeni wokół nas?
- Jakie działania w skali kraju trzeba podjąć, abyśmy byli dumni z jakości polskiej przestrzeni publicznej?

 

Prace nad manifestem zapoczątkowało spotkanie, które odbyło się 27 października 2008 roku w „Gazecie Wyborczej”. Wnioski z niego zostały opublikowane w „Gazecie” i teraz są one poddawane pod publiczną dyskusję w Lublinie. Następnie zamierzamy je uporządkować i poddać konsultacjom wśród kilkudziesięciu środowisk zajmujących się tą tematyką w Polsce.

Po wprowadzeniu niezbędnych uzupełnień „Manifest” zostanie przez nie sygnowany i dołączony do polskiego wydania książki Gordona Cullena Pejzaże miasta planowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” na początek 2009 roku. Dokument zostanie również opublikowany w internecie, aby mógł się pod nim podpisać każdy, dołączając własne uwagi i komentarze.
 
Do sformułowania treści „Manifestu” w pierwszej kolejności zaprosiliśmy osoby, które są specjalistami w różnych dziedzinach zagospodarowania przestrzennego, zabierają publicznie głos w trosce o jego jakość.

 

W spotkaniu udział wzięli:

Bolesław Stelmach (architekt)

Jadwiga Jamiołkowska (architekt)

prof. Dobrosław Bagiński (Wydział Artystyczny UMCS)

Euzebiusz Maj (historyk sztuki)

Tomasz Pietrasiewicz (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”)

Katarzyna Szczypior (architekt krajobrazu)

Jan Kamiński (Architektura Krajobrazu KUL)

Michał Wolny (Porozumienie Rowerowe)

Anna Dąbrowska (stowarzyszenie Homo Faber)

Piotr Skrzypczak (Akademia Obywatelska)

Sebastian Bernat – korespondencyjnie (Instytut Nauk o Ziemi UMCS, krajobraz dźwiekowy)

Szymon Pietrasiewicz (ośrodek kultury Tektura)

Rafał „Koza” Koziński (Centrum Kultury)

Anna Demarczyk (historyk sztuki)

Andrzej Polakowski (fotograf)

Marzena Stypińska (architekt krajobrazu)

Włodzimierz Wysocki (prezydent Lublina ds. kultury)

Małgorzata Domagała („Gazeta Wyborcza”)

Małgorzata Bielecka-Hołda (redaktor naczelna „Gazety Wyborczej”)

Marcin Skrzypek (Forum Kultury Przestrzeni)

 

 
Oczekiwane skutki akcji:

- wskazanie wspólnych wartości określanych roboczo jako „kultura przestrzeni”, wokół których może się krystalizować zagubione poczucie społecznej solidarności;

- nadanie publicznej tożsamości ogólnopolskiemu ruchowi związanemu z „kulturą przestrzeni”;

- wyrażenie jak najszerszych społecznych oczekiwań wobec zagospodarowania przestrzennego, skierowanych do wszelkich podmiotów odpowiedzialnych za jego jakość: polityków, władz ustawodawczych i wykonawczych naszego kraju, władz samorządowych, inwestorów, gospodarzy przestrzeni publicznych itp.

 

 
Materiały uzupełniające
Lista proponowanych haseł-zagadnień do dyskusji:
- architektura (mała i duża)
- urbanistyka
- przyroda
- dźwieki (w tym hałas ruchu ulicznego)
- woda (rzeki, jeziora itp)
- sztuka publiczna (rzeźby, fontanny, grafika itp)
- zagrożenie przestrzeni ze strony ruchu samochodowego
- transport zrównoważony (auta, piesi, rowery, niepełnosprawni)
- dziedzictwo (materialne i niematerialne, w tym panoramy)
- chaos i hałas optyczny (reklamy)
- rekreacja (w tym np. place zabaw dla dzieci i emerytów)
- edukacja
- konsultacje społeczne
- rewitalizacja
- działaność developerów i inwestorów
- piękno krajobrazu

 

Marcin Skrzypek