Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×To Wydarzenie jest nieaktywne - jest widoczne tylko dla administratorów. Możesz je opublikować zmieniając status na "Opublikowany" w panelu edycji.

Malowidła w Piwnicy Pod Fortuną - źródła i konteksty. Konferencja międzynarodowa

Malowidła w Piwnicy Pod Fortuną - źródła i konteksty. Konferencja międzynarodowa
Kominek z wizerunkiem małpy i z inskrypcjami znajdujący się w Piwnicy pod Fortuną, fot. Ł. Konopa.

Piwnica pod Fortuną to niewielkie pomieszczenie położone pod przyrynkową kamienicą Lubomelskich w Lublinie. Jej wnętrze pokryte jest malowidłami, których proweniencja artystyczna została odkryta dopiero niedawno. Pozyskana w trakcie ostatnio przeprowadzonych badań wiedza nie wyczerpała pytań dotyczących tego unikatowego wnętrza. Przeciwnie. Nowe perspektywy dotyczące datowania, osoby zleceniodawcy i jego otoczenia, funkcji pomieszczenia i wymowy programu ikonograficznego w jego wnętrzu, wymagają napisania od nowa historii tego miejsca.

Konferencja odbędzie się w październiku 2021 roku.

Świadomość rozległych powiązań przekazu obrazowego i inskrypcyjnego zawartego w malowidłach Piwnicy pod Fortuną każe umieścić lubelski zabytek w kontekście szerokiego spektrum zagadnień dotyczących europejskiej historii i kultury. Tematyka libri emblematum, alba amicorum oraz peregrinatio academica to tylko niektóre zakresy tematyczne, jakie można wiązać z polichromiami w piwnicy pod kamienicą Lubomelskich. Wychodząc naprzeciw przyszłym badaniom, których zadaniem byłoby zdefiniowanie roli Piwnicy pod Fortuną w historii i kulturze zarówno Lublina, jak i na tle dziejów kultury europejskiej, zdecydowano się na zorganizowanie interdyscyplinarnej, międzynarodowej konferencji naukowej.