Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ludzie - Miejsca - Środowiska - cykl spotkań

Cykl spotkań prezentujących środowiska działające na rzecz wielokulturowości w małych miasteczkach regionu lubelskiego. Spotkania były realizowane w ramach projektu "Zapomniana Przeszłość - Wieloklutorowe Tradycje Lubelszczyzny".


W czasie realizacji projektu "Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny" Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zebrał informacje o wielu ciekawych przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych w regionie lubelskim, dotyczących jego wielokulturowego dziedzictwa. Działania te pokazują w jaki sposób można brać odpowiedzialność za miejsce, w którym się żyje. Rośnie też świadomość tego, że naturalnym bogactwem Lubelszczyzny jest jej przeszłość i jej wielokulturowe dziedzictwo. W regionie lubelskim - jednym z najbiedniejszych w Polsce, takie przedsięwzięcia powinny być szczególnie promowane. Tym bardziej, że dotyczą one edukacji i wychowania młodzieży, a więc tego, co zdecyduje o przyszłości naszego regionu.

Wspólnie z lokalnymi mediami i wieloma instytucjami Ośrodek promował takie miejsca, osoby i działania. Od czerwca 2002 roku, w każdą pierwszą środę miesiąca w siedzibie Ośrodka odbywały się publiczne prezentacje działań i dokonań zatytułowane "Ludzie - Miejsca - Środowiska". Spotkania były możliwością spotkania z liderami przedsięwzięć kulturalnych jak też ze środowiskiami, w których działają. Stały się one płaszczyzną wymiany doświadczeń w obszarze obywatelskiej aktywności w "Małych Ojczyznach".

Chcieliśmy aby zaproszenie do Bramy Grodzkiej na prezentację wskazanej przez nas inicjatywy stało się prestiżowym wyróżnieniem - rodzajem znaku jakości dla tych działań.

 


 


 

W sumie odbyło się dziewięć prezentacji:Podczas trwania projektu zaprezentowano dorobek środowisk działających w: Tomaszowie Lubelskim, Grabowcu, Janowcu nad Wisłą, Tarnogrodzie, Wohyniu, Hrubieszowie, Wojsławicach, Kocku i Lubartowie. 

 

 

05. 06. 2002 - prezentacja środowiska działającego na rzecz wielokulturowości Tomaszowa Lubelskiego

17. 09. 2002 - prezentacja środowiska działającego na rzecz wielokulturowości Grabowca

02. 10. 2002 - prezentacja środowiska działającego na rzecz wielokulturowości Janowca n/Wisłą

06. 11. 2002 - prezentacja środowiska działającego na rzecz wielokulturowości Tarnogrodu 

04. 12. 2002 - prezentacja środowiska działającego na rzecz wielokulturowości  Wohynia 

08. 01. 2003 - prezentacja środowiska działającego na rzecz wielokulturowości Hrubieszowa

12. 02. 2003 - prezentacja środowiska działającego na rzecz wielokulturowości Wojsławic 

10. 04. 2003 - prezentacja środowiska działającego na rzecz wielokulturowości Kocka 

22. 10. 2003 - prezentacja środowiska działającego na rzecz wielokulturowości Lubartowa

 

 

 

 

Ludzie - Miejsca - Środowiska - cykl spotkań

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe