Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ludzie - Miejsca - Środowiska - cykl spotkań (5.6.2002)

Prezentacja działań realizowanych w Tomaszowie Lubelskim.

 

 


PREZENTACJA TOMASZOWA

 

 

W czasie realizacji projektu "Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny" Ośrodek zebrał informacje o wielu ciekawych przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych w regionie lubelskim, dotyczących jego wielokulturowego dziedzictwa. Działania te są ważne nie tylko dla "Małych Ojczyzn", z którymi są związane. Pokazują one w jaki sposób można brac odpowiedzialność za miejsce, w którym się żyje. Dlatego wspólnie z lokalnymi mediami Ośrodek rozpoczął zakrojoną na szeroka skalę promocję miejsc, osób i działań. W każdą pierwszą środę miesiąca w siedzibie Ośrodka odbywała się publiczna prezentacja działań i dokonań.

 

 

 

 

5 czerwca 2002 roku w siedzibie Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu "Ludzie - Miejsca - Środowiska". Prezentacja działań i dokonań obejmowała środowisko Tomaszowa Lubelskiego.


Prezentacja objęła działania realizowane w środowisku Tomaszowa Lubelskiego. Na spotkaniu w Bramie Grodzkiej pojawili się przedstawiciele Tomaszowskiego Domu Kultury, Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego, Biblioteki Miejskiej, Muzeum im. J. Petera i czasopisma "Re-Wizje Tomaszowskie", których wspólne działania są związane z dziedzictwem kulturowym Ziemi Tomaszowskiej.


Na szczególną uwagę zasługują projekty edukacyjne realizowane przez nauczyciela gimnazjum Mirosława Piotrowskiego. Dzięki nim młodzież ma możliwość poznania wielokulturowej przeszłości Tomaszowa, kształtowania postaw tolerancji wobec innych narodowości i wyznań, dostrzeżenia piękna zabytków i konieczności ich ochrony. Zgromadzeni w Ośrodku goście po obejrzeniu filmu Adama Kulika i wysłuchaniu recytacji wiersza O. Wacława Oszajcy "Źwiartów" opowiadali o historii Tomaszowa, jego walorach kulturowych i krajobrazowych jak również o swoich działaniach realizowanych w ramach instytucji i programów, które realizują.

Na zakończenie spotkania w uznaniu za działalność na rzecz społeczności lokalnej Tomaszowa Lubelskiego i odkrywanie wielokulturowych tradycji tego miasta Przewodnicząca Rady Miejskiej Miasta Lublina Helena Pietraszkiewicz oraz przedstawiciele Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa i  Kuratorium wręczyli liderom przedsięwzięć dyplomy.