Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ludzie - Miejsca - Środowiska - cykl spotkań (4.12.2002)

Prezentacja działań realizowanych w Wohyniu.


PREZENTACJA WOHYNIA

 

 

 

W czasie realizacji projektu "Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny" Ośrodek zebrał informacje o wielu ciekawych przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych w Regionie Lubelskim, dotyczących jego wielokulturowego dziedzictwa. Działania te są ważne nie tylko dla "Małych Ojczyzn", z którymi są związane. Pokazują one w jaki sposób można brac odpowiedzialność za miejsce, w którym się żyje. Dlatego wspólnie z lokalnymi mediami Ośrodek rozpoczął zakrojoną na szeroka skalę promocję miejsc, osób i działań. W każdą pierwszą środę miesiąca w siedzibie Ośrodka odbywała się publiczna prezentacja działań i dokonań. 

 

 

Kolejna prezentacja z cyklu "Ludzie - Miejsca - Środowiska" była poświęcona miejscowości, którą trudno znaleźć w przewodnikach po  Lubelszczyźnie. Wohyń, położony 10 km od Radzynia Podlaskiego jest  miejscem o ciekawej historii, w którym obok siebie żyli chrześcijanie, Żydzi i unici. Dziś pozostałościami wielokulturowości Wohynia są kościół parafialny, ślady po kirkucie i cmentarzu unickim.

O przeszłości tych miejsc jak również o cmentarzu rzymsko-katolickim, cerkwii w Bezwoli i  magicznym kamieniu znajdującym się nie opodal Wohynia opowiedzieli nauczyciele z Zespołu Szkól w Wohyniu, osoby zaangażowane w powstanie Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego "Bez Miedzy" oraz Wójt Gminy Wohyń. Podczas spotkania młodzież przedstawiła historię ziemi wohyńskiej, został wyświetlony film ukazujący wyjątkowość i wielokulturowość ziemi wohyńskiej oraz prezentacja multimedialna fotografii dawnego Wohynia.

Spotkanie zakończyło wręczenie dyplomów uznania od Wojewody Lubelskiego i Kuratora Oświaty oraz degustacja potraw kuchni regionalnej: kapusty z grochem, chleba i słodkich oponek.