Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ludzie - Miejsca - Środowiska - cykl spotkań (17.9.2002)

Prezentacja działań realizowanych w Grabowcu.

 

 

 


PREZENTACJA GRABOWCA

 

 

W czasie realizacji projektu "Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny" Ośrodek zebrał informacje o wielu ciekawych przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych w Regionie Lubelskim, dotyczących jego wielokulturowego dziedzictwa. Działania te są ważne nie tylko dla "Małych Ojczyzn", z którymi są związane. Pokazują one w jaki sposób można brac odpowiedzialność za miejsce, w którym się żyje. Dlatego wspólnie z lokalnymi mediami Ośrodek rozpoczął zakrojoną na szeroka skalę promocję miejsc, osób i działań. W każdą pierwszą środę miesiąca w siedzibie Ośrodka odbywa się publiczna prezentacja działań i dokonań 

 

 

W dniu 17 września 2002 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyła się druga z cyklu prezentacji "Ludzie - Miejsca - Środowiska". Bohaterem prezentacji działań i dokonań stanowiącej element projektu "Zapomniana przeszłość - wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny" było Gimnazjum im. H. Sienkiewicza przy Zespole Szkół w Grabowcu.


Prezentacja objęła działania realizowane w Grabowcu, jednej z najstarszych miejscowości Regionu Lubelskiego, wzmiankowanej w źródłach historycznych już w XIII wieku. Osada ta jest znakomitym przykładem wielokulturowej przeszłości Lubelszczyzny. Tu przez wieki zamieszkiwali obok siebie Polacy, Żydzi i Ukraińcy.


Bohaterem spotkania był Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza. Działalność edukacyjna nauczycieli skupia się wokół edukacji regionalnej oraz wykorzystywaniu Internetu w edukacji. Nauczyciele z Grabowca są autorami, zatwierdzonego przez MENiS, programu edukacyjnego - "Edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie lubelskim", byli również inicjatorami stworzenia Regionalnej Izby Pamięci. Wiosną bieżącego roku w uznaniu za prowadzenie witryny internetowej, redagowanie szkolnej gazetki w wersji elektronicznej, udział w programie "Intel-edukacja dla przyszłości", organizowanie szkoleń informatycznych, otwarcie Punktu Informacji Europejskiej przyznano szkole jako jednej z dwóch w Polsce, a jedynej z Regionu Lubelskiego prestiżowy Znak Jakości [email protected]

W spotkaniu w Bramie Grodzkiej oprócz nauczycieli wzięli udział uczniowie, osoby związane z Grabowcem, w tym regionalista, autor książki o Grabowcu Wacław Jaroszyński oraz człowiek pamiętający przedwojenny Grabowiec Jan Sokalski.

Spotkanie rozpoczął film zrealizowany przez Adama Kulika z Telewizji Lublin, recytacja wiersza Cereli Oleszuk oraz omówienie historii Grabowca ze szczególnym uwzględnieniem jego wielokulturowej przeszłości, zilustrowane zdjęciami i pamiątkami wypożyczonymi od uczniów gimnazjum.

Dalsza część prezentacji była skupiona wokół dwóch tematów: edukacji regionalnej i wykorzystaniu Internetu w edukacji. Poszczególne bloki tematyczne przedstawiali ich autorzy lub osoby realizujące je w procesie nauczania. Tematy dotyczyły:  programu "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe regionu lubelskiego", stworzenia słowniczka z zakresu gwary lokalnej i utworzenia Izby Pamięci. Ponadto zgromadzeni dowiedzieli się o twórczosci malarza Władysława Czachórskiego, przekazano informacje o wydawnictwach regionalnych gromadzonych w szkolnej bibliotece i udziale w konkursie "Moja Parafia". Następnie  zaprezentowano osiągnięcia informatyczne zespołu ze szczególnym naciskiem na program [email protected] , udział w konkursach "Internet w kazdej gminie" i "Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy". W prezentacji znalazły się również informacje o działalności Punktu Informacji Europejskiej i Towarzystwa Przyjaciół Grabowca. Wszystkie wystąpienia były uzupełnione prezentacją multimedialną i zostały przygotowane przez nauczycieli. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych uczniów i rzeźb ludowego artysty Stanisława Nosko oraz ekspozycja książek o Grabowcu, zachowanych dokumentów i pamiątek.

Na zakończenie spotkania w uznaniu za działalność na rzecz "małej ojczyzny" przedstawiciele Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa i Wojewody Lubelskiego oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Lublinie wręczyli dyplomy.