Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ludzie - Miejsca - Środowiska - cykl spotkań (10.4.2003)

Prezentacja działań realizowanych w Kocku.

 

PREZENTACJA KOCKA

 

W czasie realizacji projektu "Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny" Ośrodek zebrał informacje o wielu ciekawych przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych w Regionie Lubelskim, dotyczących jego wielokulturowego dziedzictwa. Działania te są ważne nie tylko dla "Małych Ojczyzn", z którymi są związane. Pokazują one w jaki sposób można brac odpowiedzialność za miejsce, w którym się żyje. Dlatego wspólnie z lokalnymi mediami Ośrodek rozpoczął zakrojoną na szeroka skalę promocję miejsc, osób i działań. W każdą pierwszą środę miesiąca w siedzibie Ośrodka odbywała się publiczna prezentacja działań i dokonań.

 

 

 

 

W czwartek 10 kwietnia 2003 roku w siedzibie Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyła się kolejna z cyklu prezentacji "Ludzie - Miejsca - Środowiska". Tym razem przybliżająca środowisko i historię Kocka.

Osadnictwo w Kocku datuje się na początki XII wieku. Prawa miejskie zostały nadane w 1417 roku przez króla Władysława Jagiełłę. Kilka lat później powstała parafia rzymsko-katolicka. Ludność żydowska zaczęła osiedlać się na terenie miasta na początku XVII wieku. Miejscowość jest kojarzona głównie z rodziną Jabłonowskich, która rozbudowała miasto zgodnie z jednolitą koncepcją urbanistyczną oraz przebudowała pałac na klasycystyczną rezydencję. Jednak równie ważnymi postaciami związanymi z Kockiem są: Berek Joselewicz dowódca pułku Strzelców Konnych uczestniczącego w Powstaniu Kościuszkowskim oraz dynastia Morgensternów. Szczególne znaczenie miała osoba cadyka Menachema Mendla Morgensterna, za sprawą którego Kock stał się ważnym ośrodkiem chasydyzmu. Drewniany budynek, w którym mieszkał i w którym przez ostatnich dwadzieścia lat życia przebywał w zamkniętej izbie po tym jak zdecydował się "opuścić ten świat", istnieje do dziś. Przez mieszkańców Kocka jest potocznie zwany "domem cadyka" lub 'rabinówką".

Dziś wielokulturową tradycję Kocka ocalają od zapomnienia szkoła, towarzystwo regionalne i władze lokalne. Na spotkaniu w Bramie Grodzkiej przedstawiciele środowiska kockiego opowiedzieli o przeszłości i wielokulturowych tradycjach swojej miejscowości. Burmistrz Miasta Kocka - Stanisław Jeśkiewicz zachwalał walory swojego miasta; prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Kocka - Józef Mitura opowiadał o formach działalności i historii kierowanego przez siebie towarzystwa; dyrektor gimnazjum w Kocku - Tomasz Futera przy pomocy dawnych i współczesnych fotografii Kocka przbliżył jego historię. Na koniec Maria Kowalewska - bibliotekarka z pobliskich Białobrzegów opowiadała o stworzonej przy Szkole Podstawowej Izbie Pamięci.