Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin i okolice w literaturze: niemieckie teksty źródłowe, przekłady i punkty widzenia

Tematem wykładów są literackie reprezentacje Lublina i okolic oraz spojrzenie na nie z niemieckiego punktu widzenia.

Jaka jest świadomość naszego regionu nie tylko w literaturze, lecz w ogóle w kulturze niemieckiej? Co i dlaczego interesuje – może/powinno interesować – w nim Niemców? Co w szczególności wiemy o Lublinie i okolicach z perspektywy niemieckich tekstów źródłowych oraz przekładów literatury polskiej i jidysz, powstałych przed Majdankiem i po Majdanku?
 
Są to pytania dotyczące materii literackiej i kulturowej zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Na wykładzie, obok wybranych tekstów takich autorów jak Alfred Döblin, Martin Buber, Józef Czechowicz czy Isaac Bashevis Singer, omawiana będzie także niemieckojęzyczna literatura dotycząca obozów koncentracyjnych na terenie Lubelszczyzny, jak również najnowsze komentarze, wypowiedzi prasowe i publicystyczne, poświęcone temu regionowi. Zwieńczeniem wykładu będą warsztaty ze studentami Uniwersytetu Poczdamskiego, którzy przyjechali do Lublina w ramach programu Erasmus i są studentami UMCS.
 
Zajęcia mają charakter otwarty i są prowadzone w ramach wykładów ogólnouniwersyteckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 
Terminy (zawsze od godziny 16.00 – 17.30):
 
1. poniedziałek 5.12.2016, 
2. wtorek 6.12.2016, 
3. środa 7.12.2016, 
4. czwartek 8.12.2016, 
5. poniedziałek 12.12.2016, 
6. wtorek 13.12.2016, 
7. środa 14.12.2016, 
8. czwartek 15.12.2016, 
 

Język wykładowy: polski, znajomość języka niemieckiego i angielskiego mile widziana
 

Wykłady przeprowadzi:

Dr Agnieszka Hudzik
Institut für Slavistik / Universität Potsdam
Professur für Slavische Literatur- und Kulturwissenschaft
Schwerpunkt Polonistik