Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lubelskie Spotkania Fotograficzne (17.12.2015-17.12.2015)

 

Miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Sala Czarna

Termin: Czwartek, 17 listopada 2015 r., godzina 17:30

 

Lubelskie Spotkania Fotograficzne: #3 "Krajobraz miejski i przyrodniczy"                                         

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ośrodek „Brama Grodzka – TNN” zaprasza na kolejne, trzecie już tematyczne Lubelskie Spotkania Fotograficzne, skupione wokół historii lubelskiej fotografii oraz współczesnego życia fotograficznego w mieście.

 

W ankietach, kilkukrotnie pojawiała się tematyka krajobrazów, przyrody, ale też miejskiego pejzażu. Postanowiliśmy to połączyć, i zaprosić następujących Gości:

 

Roman Krawczenko – fotograf i historyk z Krymu, mieszka i pracuje w Lublinie. Zajmuje się szlachetnymi technikami fotograficznymi, głównie ambrotypią i orotone. Zaprezentuje fotografie krajobrazowe Krymu i Lublina. → http://collodion.biz

 

Tomasz Kulbowski – zajmuje się głównie fotografią uliczną, dokumentem miejskim i fotografią podróżniczą. Interesują go przejawy indywidualizmu w tłumie oraz styki przestrzeni publicznej z prywatną w dużych i małych skupiskach ludzi. Opowie o swoim patrzeniu na przestrzeń, o tym jak pracuje i jak postrzega miejski krajobraz. → http://kulbowski.com

 

Co jeszcze na Spotkaniu?

Fotografie historyczne miasta, analogie między fotografiami dawnymi i współczesnymi danych miejsc – podobieństwa i różnice, fragmenty historii mówionej, wymiana informacji o nadchodzących wydarzeniach (można przynieść plakaty, ulotki), kuluarowe rozmowy, nowe kontakty i znajomości. 

Spotkania kierujemy nie tylko do osób zainteresowanych fotografią, ale też miastem, jego historią, zmianami, ciekawostkami. Zapraszamy również wszystkich chętnych do prezentacji swoich fotografii na Spotkaniu. Można przesłać je wcześniej w celu konsultacji. Jest również możliwość pokazania zdjęć w elektronicznych ramkach podczas Spotkania. Zainteresowanych prosimy o kontakt meilowy lub telefoniczny.

Można przynieść ze sobą historyczne fotografie z rodzinnych albumów i prywatnych kolekcji, jest możliwość utworzenia własnego zbioru z Bibliotece Multimedialnej Ośrodka.

 

Kontakt:

Aneta Winiarska

tel.: +48 537 051 632

[email protected]

 

MEDIA O WYDARZENIU

 

Lubelskie Spotkania Fotograficzne

http://news.o.pl/2015/12/17/lubelskie-spotkania-fotograficzne/#/