Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ks. Alfred Marek Wierzbicki: spotkanie o tomie "76 wierszy" w 60. urodziny poety

Termin: 14 sierpnia 2017, godz. 17:00
Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

 
Wydawnictwo Test i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zapraszają na spotkanie wokół wyboru wierszy ks. Alfreda Marka Wierzbickiego "76 wierszy". wydarzenie to odbywać się będzie w 60. urodziny księdza poety.
 

Głosy o książce: 
Maria Brzezińska,
Tomasz Dostatni OP
Józef Franciszek Fert

Alfred Marek Wierzbicki (1957) – duchowny katolicki, filozof, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Etyki. Jako poeta debiutował w 1991 r., tomem Jak ciemność w ciemności. Kolejne książki poetyckie to: Inaczej każdej wiosny, 1993; Kogut z Akwilei, 1999; Znaki szczególne, 2000; Miejsca i twarze, 2003; Głosy i glosy, 2008; Fotografia rodzinna, 2010; Boso, 2015. Opublikował ponad 150 prac naukowych, jest autorem 6 książek oraz redaktorem 5. książek i współredaktorem 2. książek. Doraźnie, prócz naukowej, para się działalnością publicystyczną.
 

Zdjęcia

Kategorie

Słowa kluczowe