Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Krwawy Poemat o mieście Lublinie. Józef Czechowicz i inni - panel dyskusyjny

 
W programie spotkania między innymi: - czytanie fragmentów kronik kryminalnych Lublina publikowanych w czasopismach "Kurier lubelski", "Ziemia lubelska", "Dziennik lubelski" - prezentacja strony internetowej www.krwawypoemat.tnn.pl W panelu udział wezmą: Marek Krajewski, Witold Laskowski, Robert Litwiński, Tomasz Pietrasiewicz, Marcin Wroński Marek Krajewski dr filologii klasycznej i wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie zawodowy pisarz. Autor kryminałów, przede wszystkim kryminałów retro, których akcja rozgrywa się międzywojennym Breslau (o Eberhardzie Mocku) i we Lwowie (o Edwardzie Popielskim). Powieści M. Krajewskiego zostały docenione m.in. Nagrodą Wielkiego Kalibru (2003) i Paszportem "Polityki" (2005) oraz były tłumaczone na wiele języków. Witold Laskowski dr socjologii KUL, podkomisarz policji. Przez wiele lat pełnił funkcję oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Robert Litwiński dr hab, historyk, pracownik naukowy UMCS. Jest autorem m.in. dwóch monografii poświęconych międzywojennej polskiej policji: "Policja Państwowa w województwie lubelskim w latach 1919-1939" oraz "Korpus policji w II Rzeczpospolitej", w których wielką uwagę poświęca często pomijanym szczegółom, jak umundurowanie, uzbrojenie, zaplecze techniczne oraz historie konkretnych policjantów. Tomasz Pietrasiewicz dyrektor Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", poszukiwacz śladów Józefa Czechowicza w Lublinie. Marcin Wroński z wykształcenia polonista (KUL), z zawodu redaktor i pisarz. Autor m.in. cyklu lubelskich kryminałów retro "Komisarz Maciejewski" dobrze przyjętych przez krytykę i czytelników. Współpracownik Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i miłośnik dawnego Lublina. W tym samym dniu, o godzinie 16.00 w filii numer 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej, im. Hieronima Łopacińskiego przy ulicy Głębokiej 6 odbyło się wspólne spotkanie autorskie Marka Krajewskiego i Marcina Wrońskiego.