Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Konferencja schulzologiczna „Bruno Schulz: arka wyobraźni”

Konferencja schulzologiczna „Bruno Schulz: arka wyobraźni”
Znak IX Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. Autorem znaku jest Stanisław Ożóg.

W ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu (15-21 listopada 2020) odbędą się spotkania literackie oraz konferencja schulzologiczna „Bruno Schulz: arka wyobraźni” z udziałem wybitnych polskich i ukraińskich naukowców. Udział w SchulzFeście 2020 zapowiedzieli pisarze i poeci: Jacek Podsiadło, Benjamin Balint, Serhij Żadan, Jurij Andruchowych, Taras Prochaśko, Natalia Belczenko, Ołeksandr Bojczenko, Jurij Wynnyczuk, Ostap Sływyński, Roman Malinowski; oraz badacze: Paweł Próchniak, Zbigniew Benedyktowicz, Adam Lipszyc, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Jacek Kurczewski, Dariusz Wojakowski, Aleksandra Naróg, Hanele Palkova, Jurko Prochaśko, Andriej Levkin, Zoriana Rybczyńska, Łesia Chomycz, Andrij Pawłyszyn oraz Maria Szumska i Leonid Tymoszenko.

Konferencja „Bruno Schulz: arka wyobraźni”Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Nazwa konferencji „Bruno Schulz: arka wyobraźni” nawiązuje do tradycyjnego już podtytułu Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu – „Arka wyobraźni”, używanego przez Organizatorów od III SchulzFestu (maj 2008) i będącego przesłaniem tego wydarzenia: „arka wyobraźni” to znak wewnętrznej różnorodności, żywej obecności i niewyczerpanej siły wyobraźni Schulza, a także symboliczne „miejsce otwarte”, obejmujące różnorodne przedsięwzięcia inspirowane dziełem i wyobraźnią autora „Sklepów cynamonowych” – spotkania z pisarzami i poetami, dyskusje literackie i translatorskie, przedstawienia teatralne i projekty performerskie, koncerty i recitale, indywidualne i zbiorowe wystawy artystów sztuk wizualnych, a także – jako stały i dynamicznie rozwijający się element – interdyscyplinarne konferencje i seminaria naukowe, schulzologiczne panele dyskusyjne stanowiące wielowątkową i wielodyscyplinarną interpretację dzieła i życia Schulza.

Konferencja „Bruno Schulz: arka wyobraźni” będzie jądrem naukowym IX Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, ukaże najnowszy stan badań nad dziełem autora „Sanatorium pod klepsydrą” w zakresie różnych dziedzin i strategii współczesnej humanistyki – teorii literatury i refleksji historycznoliterackiej, antropologii i socjologii literatury, filozofii, badań kulturowych, badań archiwalnych i źródłoznawstwa, biografistyki literackiej. Na konferencję złożą się cztery bloki monograficznych wykładów naukowych i dyskusji, spotkania seminaryjne z pisarzami oraz panel dyskusyjny poświęcony perspektywom przyszłych spotkań schulzologicznych w Drohobyczu. W poszczególnych segmentach konferencyjnych wykłady wygłoszą znani i cenieni w Polsce i na Ukrainie oraz w innych krajach naukowcy reprezentujący różne dziedziny naukowe i różnorodne typy refleksji badawczej.

 

Więcej informacji:

strona Stowarzyszenia Brunona Schulza: www.brunoschulzfestival.org/

Facebook Stowarzyszenia Brunona Schulza

Facebook ШульцФест

 

Program IX Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu w języku polskim i języku ukraińskim.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

 Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Organizatorzy konferencji „Bruno Schulz: arka wyobraźni”:

Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” (Drohobycz), Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne Uniwersytetu w Drohobyczu oraz Stowarzyszenie „Festiwal Brunona Schulza” (Lublin), a także Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 

Ukraińscy partnerzy konferencji i spotkań literackich:

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Drohobycka Rada Miejska, Miejska Biblioteka im. Wiaczesława Czornowoła w Drohobyczu, Lwowski Akademicki Obwodowy Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu, NGO Przestrzeń Młodzieżowa (Drohobycz).

Partnerzy pasma literacko-naukowego IX. SchulzFestu w Drohobyczu:

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”.

Patronat honorowy:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Konsul Generalny RP we Lwowie, Mer miasta Drohobycz.

 

 

Przestrzegamy zasad związanych z pandemią koronawirusa Covid-19 – dbamy o swoje zdrowie, zdrowie znajomych i nieznajomych.

Uczestników wszystkich wydarzeń SchulzFestu prosimy o noszenie maseczek i stosowanie się do reguł odpowiedniego dystansu społecznego oraz o częstą dezynfekcję rąk. 

Ja chronię Ciebie – Ty chronisz mnie.

 

Media o wydarzeniuBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Rozmowa z Wierą Meniok o SchulzFeście 2020: КМЦ “Дрогобич:”. ІХ Фестиваль Бруно Шульца

FB Przestrzeni Młodzieżowej

Ukrinfo

Alliance Francaise we Lwowie

Centrum Turystyczno-Informacyjnego we Lwowie

Фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі 2020: програма / Інтерв’ю з Вірою Меньок