Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Kolekcja wojskowych i cywilnych aparatów telefonicznych MB i CB, oraz łącznic telefonicznych Henryka Świerszcza

fot. Karolina Kryczka-Kowalska

Wystawa czynna do 15 lutego.

Zwiedzanie wraz z oprowadzaniem przez właściciela kolekcji, p. Henryka Świerszcza, dostępne jest do końca trwania wystawy od poniedziałku do czwartku, w godz. 10:00 - 14:00. Osoby chcące zwiedzić wystawę zapraszamy do sekretariatu Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", ul. Grodzka 21.

Henryk Świerszcz o wystawie:
 
Świat aparatów telefonicznych i technikę łączności poznałem dzięki nauce w Technikum Łączności na ul. Wojciechowskiej w Lubinie, które ukończyłem w 1981 roku. Bezpośrednio po szkole technicznej rozpocząłem pracę w Okręgowych Warsztatach Poczty i Telekomunikacji w Lublinie przy ul. Energetyków 5. Do moich obowiązków należało remontowanie aparatów telefonicznych oraz łącznic telefonicznych automatycznych i międzymiastowych typu MB i CB. 
 
Szczególnie dla mnie ważną osobą w zakładzie był kierownik Zbigniew Rusiak, który potrafił zaopiekować się młodymi pracownikami. Uczył zawodu, obsługi urządzeń, a przy tym potrafił zaszczepić zainteresowanie i szacunek do techniki. Po śmierci Zbigniewa Rusiaka rodzina przekazała mi jego aparaty telefoniczne. Część z nich mogą państwo oglądać na tej wystawie.
 
W 1989 roku rozwiązałem umowę z Okręgowymi Warsztatami Poczty i Telekomunikacji i założyłem własną działalność gospodarczą w zakresie prac: budowa montaż i konserwacja łącznic telefonicznych. Własną działalność prowadziłem do końca 2000 roku. Przez cały ten okres w sposób naturalny gromadziłem różne ciekawe aparaty telefoniczne i łącznice z którymi się miałem okazję zetknąć. Pomimo tego że obecnie zawodowo nie zajmuję się już aparatami telefonicznymi, jednak zainteresowanie tą techniką pozostało i ciągle powiększam moją kolekcję poszukując rzadkich egzemplarzy na targach staroci i aukcjach internetowych. Ważne jest też zdobywanie informacji o aparatach i odkrywanie ich historii.
 
fot. Marcin Fedorowicz

Kategorie

Słowa kluczowe