Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Jak pomóc studentom zdobyć pracę? Ekosystem startu zawodowego

Zapraszamy na 20. "Rozmowy o mieście" do Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Chcemy podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami z organizacji wolontariatu, praktyk i staży.

 

Termin: 17.12, godz. 18:00

Miejsce: Sala Czarna

 

Szukamy partnerów do wymiany opinii w celu nawiązania strategicznych relacji. Od kilku lat prowadzimy urozmaicony program współpracy z osobami niezatrudnionymi u nas na etat czy na umowę. Nie potrzebujmy większej liczby chętnych do takiej współpracy, ale chcielibyśmy stworzyć dla nich lepszą ofertę, a szczególnie zachęcić do niej osoby lepiej przygotowane i bardziej zdecydowane. Wiemy, co sami moglibyśmy robić lepiej, ale także widzimy szanse na rozwój całego "ekosystemu" współpracujących ze sobą podmiotów pomagających młodym ludziom w zdobywaniu pierwszych doświadczeń zawodowych i dobrych referencji. Podwaliny tej współpracy już tworzą różne instytucje i firmy otwarte na młodych oraz uczelnie realizujące unijne programy stażowe. Chcielibyśmy nieco podnieść poprzeczkę wzajemnych oczekiwań, ale jednocześnie poprawić przejrzystość reguł i przede wszystkim zwiększyć korzyści ze współpracy z nami dla siebie, uczelni i studentów. Żeby to zrobić musimy znaleźć partnerów o podobnych zainteresowaniach.


Naszym strategicznym celem kiedyś w przyszłości jest, aby dzięki takiej wielostronnej współpracy powstał system oferujący studentom i absolwentom zdobycie doświadczenia przed-zawodowego na najwyższym poziomie, który stałby się marką lubelskich uczelni i pracodawców. Mamy nadzieję, że dzięki takiej ofercie i marce zaczniemy przyciągać do Lublina bardziej odpowiedzialnych, dojrzałych, ambitnych, pracowitych, utalentowanych i przedsiębiorczych młodych ludzi, z których część zostanie u nas na stałe.

Z naszym programem praktyk, staży i wolontariatu można się zapoznać pod adresem https://staze.teatrnn.pl Przyjmujemy wolontariuszy indywidualnych i z Wolontariatu Europejskiego, praktykantów z uczelni, stażystów z Narodowego Centrum Kultury, z urzędów pracy a także z projektów unijnych prowadzonych przez uczelnie i NGOsy. Gościmy u siebie grupy studentów z opiekunami, współpracujemy z naukowcami a także z firmami. Kilka osób z Ośrodka prowadzi zajęcia na lubelskich uczelniach.

W programie spotkania znajdą się m.in. następujące wątki:
- prezentacja efektów staży absolwenckich Instytutu Architektury Krajobrazu KUL
- doświadczenia osób, które niedawno dzięki stażowi zdobyły pracę w Ośrodku
- opis dobrych praktyk i obiecujących rezultatów ze współpracy uczelnie-pracodawcy
- case study: samokrytyczna analiza programu stażowego Ośrodka
- case study: błędy popełniane przez studentów podczas starania się o praktykę czy staż
- doświadczenie zawodowe jako lepsze rozumienie potrzeb pracodawcy i odbiorców