Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

GOŚCInność

15 października w Domu Słów zrealizowany został projekt GOŚĆInność.

Dom Słów zaprasza do udziału w projekcie GOŚCInność - 15.10.2015, ul. Królewska 17

GOŚCInność to moment soliarności z ogólnopolską akcją promującą otwartość i solidarność z osobami postrzeganymi jako "Inni" - z uchodźcami. To też sposób zrozumienia pozytywnych skutków bycia gościnnym i tolerancyjnym dla "Innych".

Tego dnia planujemy:

- 9:30 - BURZENIE MURÓW
Zajęcia obejmują działania performatywno-twórcze polegające na stworzeniu wariacji z hasłem gościnność w formie afiszy i zamieszczeniu ich w przestrzeni miasta.

- 10:00 - WOLNOŚĆ SŁOWA VS MOWA NIENAWIŚCI
Podczas zajęć zastanowimy się co w dzisiejszych czasach oznacza "wolność słowa" oraz czy możemy nią uzasadniać mowę nienawiści. Zadamy sobie pytanie o to, gdzie przebiega granica pomiędzy wolnością słowa a sianiem nienawiści oraz w jaki sposób użytkownicy internetu mogę nieświadomie przyczyniać się do jej szerzenia.

- 10:30 - DOMEK DLA POTRZEBUJĄCYCH
Tego dnia stworzymy i przekażemy do Ośrodka dla uchodźców ceramiczne amulety w kształcie domków oraz kartki z życzeniami, refleksjami dzieci o domu. Co będzie wyrazem nadziei odnalezienia swojego miejsca.

- 12:00 - DESIGN FOR FREEDOM
Zajęcia z cyklu Do it Yourself (Zrób to sam) podczas których uczestnicy wcielą się w designerów i przygotują gadżety o tematyce wolności, dzięki, którym będą mogli kreować modę na wolność. W ramach spotkania młodzież będzie mogła zaprojektować i przygotować torby bawełniane. Motywem przewodnim dla wszystkich naszych gadżetów będzie: wolność i gościnność.

- 10:00 - 17:00 - KAUKASKIE WYZNANIA - projekcja krótkiego dokumentu o kobietach z Kaukazu, które zmuszone były opuścić swój kraj i wyemigrować. Jak wygląda ich życie po kilku latach? Wyznają: Jana, Marina, Danielle, Lucine.

- CIASTECZKO Z CYTATEM - uczestnicy otrzymają tego dnia symboliczne "ciasteczko" z cytatem mówiącym o tolerancji, otwartości, gościnności, wolności, równości.

zapisy: [email protected]
https://www.facebook.com/events/1647072715535224/