Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Film "Zurbanizowani" ("Urbanised") i dyskusja "Zrównoważone miasta przyszłości: plany czy marzenia?"

11 maja 2012 w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyła się projekcja filmu "Zurbanizowani" ("Urbanised"), po której nastąpiła dyskusja pt. "Zrównoważone miasta przyszłości: plany czy marzenia?". Głównym organizatorem spotkania jest UNDP Biuro Projektowe w Polsce, a partnerem Forum Kultury Przestrzeni.

Dzień: piątek, 11 maja
Godzina: 17:00; dyskusja ok. 18.30.
Miejsce: Ośrodek "Brama Grodzka -  Teatr NN"
Film: reż. Gary Hustwit, Wielka Brytania, 2011 (85 min).
Pokaz filmu i dyskusja odbyły się w ramach 9. PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL. Więcej informacji:
http://planetedocff.pl/index.php?page=film&i=1019

Uczestnicy dyskusji:
Mirosław Hagemejer, Główny Architekt Miasta;
Daniel Stelmasiewicz, Forum Rozwoju Lublina;
Kamil Wyszkowski, Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce;
Dyskusję moderował Józef Szopiński z Radia Lublin.
Podobne dyskusje odbyły się też w Łodzi i w Gdyni: http://planetedocff.pl/index.php?page=page&i=1072

Film wciąga i dostarcza wielu celnych komentarzy wartych zapamiętania. Nie epatuje wymyślną architekturą ani fawelami. Skupia się na problemach miasta, których się często nie zauważa i proponując "sprytne", czasem nieoczywiste sposoby ich rozwiązywania - sposoby inspirujące do własnych działań i możliwe do adaptacji wszędzie. Wiele też mówi o nas, jako o gatunku homo sapiens, którego potrzeby i zwyczaje warte są poznania i dla którego miasto jest po prostu środowiskiem życia zasługującym na ochronę. Przy okazji film demaskuje dawne wzorce projektowania miast np. oparte na indywidualnym ruchu samochodowym (świetne kontr-przykłady z Bogoty i Kopenhagi) i pokazuje wiele pozytywnych przykładów np. budownictwa socjalnego (Ameryka i Afryka Południowa) czy renaturazacji-rewitalizacji (nowojorski park High Line). [Marcin Skrzypek]

Na początku XIX wieku w miastach mieszkało nie więcej niż 30 milionów ludzi, co stanowiło 2,5% ludności świata. Przez następne 100 lat liczba ta wzrosła do 2 miliardów. Według raportu Banku Światowego, ludność miejska stanowi już ponad połowę populacji świata, a zgodnie z prognozami w roku 2030 udział ten przekroczy 60%. Jeżeli proces migracji ludności wiejskiej do miast nie spotka się z odpowiednią polityką rozwojową, zainteresowaniem władz i obywateli, urbanizacja może przybrać postać slumsów.

Po „Helvetice” i „Objectified” - filmach poświęconych sztuce projektowania znaków drukarskich i przedmiotów - Gary Hustwit postanowił zmierzyć się z nieco szerszym tematem. W ostatniej części trylogii dizajnu bierze na warsztat projektowanie miast i dowodzi, że w dobie postępującej urbanizacji staje się ono jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Wracając do cennych doświadczeń z historii architektury i urbanistyki (pojedynek Jacobsa i Moses o Nowy Jork), poprzez współczesne ruchy obywatelskie (protest Stuttgart 21) i wypowiedzi ekspertów, aż po spektakularne porażki zarządzania przestrzenią zabudowaną (Brazylia jako nieudane wcielenie idei modernizmu), pokazuje kto i w jaki sposób naprawdę kształtuje miasto.

Kontakt:
Marcin Skrzypek
e-mail: [email protected]