Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Festiwal Opowiadaczy "Daję Słowo"

Prezentacja spektakli Teatru NN "Był sobie raz..." oraz "Opowieści z Bramy"
Festiwal Opowiadaczy "Daję Słowo" zorganizowany został przez Ośrodek Animacji Kultury CK w Lublinie. Swoim pomysłem uzupełnił dokonania ośrodka, który w ramach projektu "Historii mówionej" nagrał już 2500 godzin relacji ponad 700 osób. Podczas festiwalu wystąpili: Sonia Usarek, Grupa Studnia O, Witold Dąbrowski z Teatru NN oraz zespół Chojzes Klezmorim.