Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Dziedzictwo kulturowe Żydów we współczesnej Polsce

W dniach 30 czerwca - 2 lipca 2010 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wyższa Szkoła Administracji im. Mikołaja Reja w Bielsku - Białej przy współudziale Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku - Białej zorganizwały konferencję pt. "Dziedzicto kulturowe Żydów we współczesnej Polsce". Jedną z osób zaproszonych na koferencję była pracowniczka Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", Joanna Zętar.

Wyższa  Szkoła  Administracji  w  Bielsku-Białej  oraz  Kancelaria  Prezydenta  Rzeczypospolitej
Polskiej  zorganizowały kolejną,  trzecią  konferencję  poświęconą  problematyce  wielokulturowości,  ze
szczególnym uwzględnieniem Polski  i Europy. Konferencja stanowiła część obchodów 20-lecia
krakowskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej.

Przed polskim  społeczeństwem  stoi pytanie o  sposób  rozumienia dziedzictwa narodowego  i o
miejsce, jakie w polskiej zbiorowej pamięci i współczesnej kulturze zajmują różne mniejszości. Jest to
pytanie  ważne  nie  tylko  dla  Polaków.  Dziedzictwo  kulturowe  Żydów  i  jego  miejsce  w  pamięci
zbiorowej społeczeństwa polskiego wymaga dogłębnego przemyślenia i przedyskutowania. Z tą myślą
postanowiliśmy  zaprosić  grupę  wybitnych  osobistości  i  ekspertów  zainteresowanych  powyższą
problematyką.

Zaproszeni byli między innymi:
Minister Ewa Junczyk-Ziomecka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Prof. dr hab. Kazimierz Lankosz, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Prof. dr hab. Zdzisław Mach, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Prof. dr hab. Tadeusz Miczka, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Prof. dr hab. Jacek Purchla, Międzynarodowy Instytut Kultury w Krakowie
Prof. dr hab. Marek Waldenberg, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Uniwersytet Jagielloński
Katarzyna Ludwiniak, Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej
Janusz Makuch, Dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie
Marek Miros, burmistrz Gołdapi
Dorota Wiewióra, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej
Ewa Wierzyńska, Muzeum Historii Żydów Polskich 
Jarosław Zatorski, burmistrz Chmielnika

Zaproszona była także pracowniczka Ośrodka „Brama Grodzka– Teatr NN” ,  Joanna Zętar, która wygłosiła wykład pt. "Pamięć o Lubelskiej Atlantydzie. Działania Ośrodka „Brama Grodzka– Teatr NN” na rzecz pamięci i ochrony dziedzictwa kulturowego Żydów Lublina i Lubelszczyzny "