Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Działania ciągłe:

- Internet - budowanie stron WWW informujących o programach w Ośrodku i propozycjach imprez kulturalnych w mieście (Fraper). - Prace nad projektem fotograficznym poświęconym Majdankowi (wspólnie z Muzeum Miejskim w Műnster). - Prace nad Kalendarzem Ekumenicznym 2001. - Prace przygotowawcze do "Dni Radia w Teatrze NN". - Prace przygotowawcze do projektu artystycznego "Jedna ziemia - dwie świątynie". - Udostępnianie wystawy /osoby indywidualne, grupy/

Kategorie