2013

Wszystkie wydarzenia ułożone chronologicznie
Możesz wybrać rok: 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ogranicz wyniki do miesiąca: Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wyłącz ograniczenie dat: pokaż wszystkie wydarzenia

Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości. (19.4.2013)

19.04.2013


W związku z obchodzonym w Polsce w dniu 19 kwietnia Dniem Pamięci o Holokauście
i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciw ludzkości Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprasza do wspólnego działania artystyczno-edukacyjnego „Listy do Henia”.

Przez kilka ostatnich lat młodzież wysyłała listy do Henia Żytomirskiego – żydowskiego chłopca urodzonego w 1933 roku w Lublinie i zamordowanego przez hitlerowców w komorze gazowej, prawdopodobnie w listopadzie 1942 roku.
"Pamięć żyje w nas" - projekt Zespołu Szkół nr 1 we współpracy z Gminą Żydowską i Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN"

19.04.2013


"Pamięć żyje w nas" to projekt, którego celem jest przywrócenie należnego miejsca w zbiorowej pamięci wydarzeń z okresu drugiej wojny światowej, kiedy to w Lublinie zamieszkiwała znaczna społeczność żydowska. Mimo, że Lublin kojarzony jest z istnieniem na terenie miasta obozu na Majdanku, to miejscowa społeczność posiada nikłą wiedzę na temat tragicznych wydarzeń związanych z istnieniem i funkcjonowaniem getta żydowskiego.

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół nr 1 we współpracy z Gminą Żydowską i Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN". Do udziału w projekcie zaproszone zostały  lubelskie szkoły średnie:

  • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej,
  • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej,
  • IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika,
  • Zespół Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące),
  • Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego (organizatorzy)

 
Wymiana polsko-ukraińska dla szkół gimnazjalnych "Swatka"

19.04.2013

Fundacja Edukacja dla Demokracji (Warszawa, Polska) i Laboratorium Edukacji Obywatelskiej „Poszuk” (Lwów, Ukraina) zapraszają nauczycieli szkół gimnazjalnych do udziału w warsztacie dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy, chcących nawiązać współpracę międzynarodową. Warsztat odbędzie się w dniach 23-26 maja br. w ośrodku szkoleniowym pod Lwowem, na Ukrainie.
Spotkanie robocze - Shtetl Routes.

19.06.2013

Spotkanie robocze w Równem.
Teatr NN na Międzynarodowym Festiwalu Opowiadaczy w Izraelu

19.09.2013

Prezentacja spektaklu "Tajbełe i demon".
Szkoła z Mistrzem (20.3.2013)

20.03.2013

Spotkanie z Ewą Benesz
Zaczarowany Lublin (20.6.2013-23.6.2013)

20.06.2013

Zaczarowany Lublin - Festiwal Opowiadaczy
 

W dniach 20-23 czerwca 2013 roku w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyły się prezentacje w dziedzinie sztuki, która została zepchnięta na margines przez nowoczesne media powoli zdobywa sobie coraz silniejszą pozycję.
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na THAT Camp Gdańsk

20.11.2013

Kolejna edycja spotkań cyfrowych humanistów.
Spotkanie „Jak się żyje w „Pokłosiu”? O radościach i smutkach pamiętania o Żydach

21.02.2013

Drugie spotkanie z comiesięcznego cyklu spotkań Forum Dialogu Między Narodami i Państwomiasto.
SPOTKANIA MŁODZIEŻY POLSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ - warsztaty przygotowujące Polaków do spotkania z młodzieżą żydowską i warsztaty dla grup polsko-żydowskich (21.2.2013-30.12.2013)

21.02.2013

W Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" prowadzone były działania w ramach spotkań polskiej i żydowskiej młodzieży.

Zanim Polacy z lubelskich szkół spotkali się z młodzieżą żydowską uczestniczyli w warsztatach przygotowujących ich na to spotkanie. Warsztaty odbywały się zazwyczaj w szkołach. Młodzież lubelska przygotowywała się także poprzez oglądanie wystawy "Lublin. Pamięć Miejsca" zainstalowanej w Bramie Grodzkiej i zapoznawała się z polsko-żydowską historią miasta.

Spotkania młodzieży w grupach międzynarodowych trwały około 2 godzin. Młodzież żydowska przyjeżdżała do lubelskich szkół, gdzie spędzała kilka godzin razem z młodzieżą polską. Elementem wspólnego spędzania czasu były warsztaty integracyjno-edukacyjne w języku angielskim, poprzez które młodzież w grupie polsko-żydowskiej wspólnie pogłębiała wiedzę na  wybrany wcześniej temat. Miała także możliwość dyskusji i wzajemnego zapoznania się.
Spacery po dawnej dzielnicy żydowskiej w Lublinie (21.2.2013-30.12.2013)

21.02.2013

W ramach oferty edukacyjnej skierowanej do grup młodzieży polskiej i żydowskiej odbywają się SPACERY po obszarze dawnej dzielnicy żydowskiej.

 

Elementem Spaceru jest oprowadzanie po wystawie "Lublin. Pamięć Miejsca", znajdującej się w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN". Na wystawie można zobaczyć fotografie przedstawiające przedwojenne życie lubelskich Żydów, makietę dzielnicy żydowskiej oraz instalację odnoszącą się do Zagłady i Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.


Zachęcamy uczniów i mieszkańców Lublina do bycia Ambasadorami własnego miasta i samodzielnego pokazywania Lublina Izraelczykom!
Konferencja "Lubelska Biblioteka Wirtualna bramą do społeczeństwa informacyjnego"

21.06.2013

Inauguracja projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"
Konkurs fotograficzny "Ślady przeszłości"

21.08.2013

Konkurs fotograficzny realizowany w ramach projektu edukacyjnego "Lublin 1944-1945 – trudny fragment historii".
Spotkanie "Chatka Żaka - cztery teatry"

21.11.2013

Podsumowanie pierwszego etapu projektu "Teatr alternatywny i studencki w Lublinie w latach 1965-1990".
Premierowy pokaz filmu „Niepodległy. Opowieść o Januszu Krupskim”

22.03.2013

Pokaz filmu „Niepodległy. Opowieść o Januszu Krupskim” oraz rozmowa z reżyserami filmu Arkadiuszem Gołębiewskim i Pawłem Nowackim.
Seminarium we Lwowie w ramach projektu: Podziemne Miasto.

22.03.2013

Seminarium wymiany doświadczeń we Lwowie.
Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (22.7.2013)

22.07.2013

Jedenasty spacer trasą utworu Józefa Czechowicza
Promocja książki "Anioły i Diabły. Zaczarowana Lubelszczyzna"

23.01.2013

PROMOCJA KSIĄŻKI „ANIOŁY I DIABŁY - ZACZAROWANA LUBELSZCZYZNA. MATERIAŁY EDUKACYJNE DO GIER I ZABAW OPARTYCH NA TRADYCJACH LUDOWYCH REGIONU.”
Wykład o działalności Ośrodka na seminarium dla nauczycieli w Muzeum Galicja w Krakowie

23.01.2013

Wykład o działalności Ośrodka został wygłoszony podczas seminarium dla nauczycieli w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.
THAT Camp Polska - drugie spotkanie w Lublinie!

23.04.2013

W Lublinie o cyfrowej humanistyce.
Letni Uniwersytet Mémorial de la Shoah

23.08.2013

Wizyta studyjna francuskich nauczycieli w ramach 8. Letniego Uniwersytetu Mémorial de la Shoah
Wszystkie wydarzenia ułożone chronologicznie
Możesz wybrać rok: 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ogranicz wyniki do miesiąca: Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wyłącz ograniczenie dat: pokaż wszystkie wydarzenia