2000

Wszystkie wydarzenia ułożone chronologicznie
Możesz wybrać rok: 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ogranicz wyniki do miesiąca: Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wyłącz ograniczenie dat: pokaż wszystkie wydarzenia

Wielokulturowość w aspekcie edukacji młodego pokolenia

01.09.2000

Spotkanie nauczycieli historii z Lublina i województwa lubelskiego zorganizowane przez Ośrodek we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
Wydanie kwartalnika Scriptores Scholarum nr 1 (26)

01.09.2000

"Chrześcijaństwo 2000"


Konfrontacje Teatralne

01.10.2000

Organizacja przedstawień odbywających się w ramach Konfrontacji Teatralnych (udostępnianie sali wraz ze sprzętem i obsługą)


Projekt Hansa Guggenheima

01.10.2000

Program edukacyjny
Edukacja Wielokulturowaj dla młodzieży z Niemiec i Polski - warsztaty

01.10.2000

Problematyka polsko - żydowsko - niemiecka
Zajęcia edukacyjne "Brama Pamięci" dla nauczycieli gimnazjum

01.11.2000

Zajęcia edukacyjne "Brama Pamięci" dla nauczycieli gimnazjum
"Kultura młodzieżowa - kultura jarmarku i lunaparku?

01.11.2000

Dyskusja zorganizowana w ramach Lubelskiego Kongresu Kultury Chrześcijańskiej - Lublin 2000


Olimpiada o Izraelu

01.12.2000

Główny organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku i Ambasada Izraela w Polsce.
Wizyta prof. Jerzego Kłoczowskiego w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"

01.03.2000

Wizyta prof. Jerzego Kłoczowskiego w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"
Koncert muzyki jidysz

04.07.2000

W ramach wycieczki "Śladami miejsc zagłady Shoah w Polsce"


Promocja albumu "Bramy nieba. Bóżnice murowane".

06.06.2000

Spotkanie z para architektów zajmujących się tematem bożnic żydowskich.
Śladami miejsc zagłady SHOAH w Polsce

07.07.2000

Spotkanie w formie mini sesji - debaty z grupą francusko - włoską.
Misterium Pamięci „Dzień Pięciu Modlitw” (2000)

07.11.2000

Obóz koncentracyjny na Majdanku jest miejscem, które już na zawsze będzie kojarzone ze złem i Apokalipsą. Zginęło tu około 80 tysięcy więźniów, w tym 70 tysięcy Żydów. Mijają lata i wciąż zadajemy sobie pytanie, jak o tym wszystkim pamiętać? Jaką formę uczestnictwa w działaniach na rzecz Pamięci możemy zaproponować młodym osobom, żeby spotkanie z tamtymi dramatycznymi zdarzeniami było dla nich ważnym i głębokim przeżyciem?

 

 

Szukając odpowiedzi na te pytania, Ośrodek „Brama Grodzka –  Teatr NN” zrealizował w roku 2000 na Majdanku jedno ze swoich pierwszych Misteriów Pamięci  – „Dzień Pięciu Modlitw”.

 
Wydanie "Kalendarza Ekumenicznego 2001"

07.11.2000

praca zespołowa nad kolejną edycją kalendarza ekumenicznego
"A kto jest moim bliźnim"

07.11.2000

Spotkanie promocyjne Kalendarza Ekumenicznego 2001 w ramach Kongresu Kultury Chrześcijańskiej "Sacrum i kultura : chrześcijańskie korzenie przyszłości"


Wszystkie wydarzenia ułożone chronologicznie
Możesz wybrać rok: 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ogranicz wyniki do miesiąca: Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Wyłącz ograniczenie dat: pokaż wszystkie wydarzenia