Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czytanie Czechowicza (15.3.2019)

Termin: 15 marca 2019
Godzina: 17:00
 
Miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka — Teatr NN”, ul. Grodzka 21
 
 
 
Już od 19 lat, zawsze 15 marca, w Bramie Grodzkiej świętujemy „Urodziny Józefa Czechowicza”. Urodzony tego dnia w 1903 roku poeta swoje życie związał z rodzinnym miastem. Jemu też poświęcił jeden ze swoich najpiękniejszych tomików „Poemat o Mieście Lublinie”. 
 
Scenariusz „Urodzin” stworzony wspólnie z prof. Władysławem Panasem od lat jest niezmienny. Do czytania „Poematu” zapraszamy wyjątkowe osoby związane z naszym miastem, „Poemat” czytają też chóralnie wszyscy uczestnicy „Urodzin”. 
 
 

Jak co roku z tej okazji wydajemy „Poemat o Mieście Lublinie” w nakładzie zgodnym z aktualną rocznicą urodzin (w tym roku będzie 116 egzemplarzy) oraz okolicznościowy ex libris.

 

W tym roku zaproszenie do czytania "Poematu o mieście Lublinie" przyjęły osoby związane z ubiegłoroczym projektem Ośrodka - czasopismem "PA.RA":
Mirosław Gajewski
Zofia Jakóbczak
Paweł Jusyn
Małgorzata Michalska - Nakonieczna
Janina Pojmaj
redaktorzy gazety "Sensor" - Anna Malinowska i Aleks Skóra.
 
 
Częścią tegorocznych Urodzin Czechowicza będzie Koncert Laureatów XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza. Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza został zainicjowany przez Oddział Literacki im. J. Czechowicza w 1983 roku i od tej pory jest organizowany corocznie przy współudziale Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Fundacji Teatrikon. Początkowo konkurs miał zasięg wojewódzki. W 2001 roku uzyskał status konkursu ogólnopolskiego i został wpisany do kalendarza Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 2 lat wspierany jest finansowo przez Urząd Miasta Lublin, a wokół samego konkursu pojawiają się nowe inicjatywy mające na celu przybliżenie postaci poety młodzieży z Lublina i z Polski.

 

Mirosław Gajewski
- pasjonuje się historią, a szczególnie historią lotnictwa. Z lotnictwem zetknął się praktycznie w
1979 r. jako podchorąży Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Jest autorem
oryginalnych i wartościowych historycznie publikacji w prasie oraz wydawnictwach lotniczych.
Wysoko w kręgach lotniczych została oceniona jego książka wydana w 2012 r. „Lubelski Klub
Lotniczy – Aeroklub Lubelski w okresie II Rzeczypospolitej”. Do Aeroklubu Lubelskiego należy
od 1987 r. Kierując Sekcją Historyczną Aeroklubu Lubelskiego był inicjatorem wielu spotkań z
wybitnymi postaciami polskiego lotnictwa bądź ich rodzinami. Przez wiele lat był wiceprezesem
Aeroklubu Lubelskiego - jednego z najstarszych klubów lotniczych w Polsce i doradcą w sprawach finansowych. Obecnie zawodowo - wiceprezes Banku Spółdzielczego w Lubartowie.
 
Zofia Jakóbczak
Z zawodu archiwista, z wykształcenia bibliotekarz (absolwentka UMCS), prywatnie mama Maćka,
miłośniczka rowerowych wycieczek, spacerów, kajaków, książek, autorka bloga literackiego,
czerpie radość z odkrywania ciekawostek z przeszłości Lublina, aktywnie włącza się w różne akcje z rowerem w roli głównej. Od kilku lat zajmuje się historią roweru w Lublinie. Współtworzy
Lubelskie Towarzystwo Retro Cyklistów – grupę pasjonatów zabytkowych rowerów, którzy
gromadzą związane z nimi informacje, zdjęcia, trofea, dokumenty oraz same rowery, czyli
odkrywają zapomniany świat cyklistów naszego miasta oraz regionu, a swoją nazwą nawiązuje do pierwszego w Lublinie, zawiązanego w 1893 roku – Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów.
Przewodnik Inspiracji, oprowadza po Lubline trasą „Welocypedy i cykliści – opowieść o ulicach”.
 
Paweł Jusyn
- absolwent fizyki technicznej Politechniki Lubelskiej. Członek Grupy Fotografów Lubelskich,
fotograf samouk, eksperymentator. W 2016 roku stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z projektem Laboratorium Fotografii Otworkowej. Współpracownik Fundacji
"5Medium". Na co dzień przygotowuje reportaże fotograficzne z projektów kulturalnych oraz prowadzi zajęcia z zakresu różnych technik fotograficznych. W swojej pracy łączy wiedzę fizyczną ze sztuką fotografii. Fan turystyki górskiej, fotografii nocnej i pejzażowej.
 
Małgorzata Michalska-Nakonieczna
- historyk sztuki, absolwentka KUL, wieloletni pracownik Muzeum Wsi Lubelskiej, doktorantka
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie pisze pracę dotyczącą rewitalizacji miast.
Brała udział w wielu programach badawczych i edukacyjnych oraz projektach, m. in. „Miasteczko
prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”. Autorka publikacji z
zakresu historii architektury i kultury XIX i XX w., ochrony krajobrazu kulturowego i etnografii.
Zainteresowania naukowe to historia architektury i urbanistyki XIX i XX w., etnografia Lubelszczyzny, historia społeczności żydowskiej w Polsce. Wielbicielka kultury, sztuki i mody
okresu międzywojennego. Kolekcjonerka przedmiotów kultury materialnej, m in. sygnowanych
wieszaków i cegieł. Nauczyciel akademicki WSPA i Politechniki Lubelskiej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu rewitalizacji, ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, historii architektury i sztuki. Opiekunka kierunku Projektowanie Wnętrz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
 
Janina Pojmaj
- emerytowana nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie. Członkini
Klubu Literackiego „U Hieronima” działającego przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im.
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
 
redaktorzy - Anna Malinowska i Aleks Skóra
- uczniowie III LO im. Unii Lubelskiej, członkowie redakcji czasopisma „Sensor”.
Ania Malinowska - uczennica II klasy o profilu matematyczno-geograficznym, pisze teksty, śpiewa, jest wolontariuszką warsztatów dziennikarskich.
Aleks Skóra - uczeń I klasy o profilu biologiczno-chemicznym, śpiewa w chórze, pisze, gra w teatrze.
 
MEDIA O WYDARZENIU: