Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czytanie Czechowicza (15.3.2007)

7. Czytanie "Poematu o mieście Lublinie"

Urodziny Józefa Czechowicza (104. rocznica)
7. Czytanie Poematu o mieście Lublinie Czechowicza


•  Odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Poszczególne utwory z tomu odczytali zaproszeni goście:

Janina Biegalska (historyk),
Wojciech Guz (wydawca, dyrektor wydawnictwa „Petit”),
Krystyna Hudzik (bibliotekarka),
Jerzy Kiełbowicz (prawnik),
Ryszard Montusiewicz (wiceprezes Zarządu Radia Lublin),
Piotr Pleskaczyński (szef legendarnej restauracji artystycznej „Szeroka 28”),
Andrzej Polakowski (fotograf ),
Włodzimierz Staniewski (artysta, dyrektor Ośrodka „Praktyk Teatralnych Gardzienice”),
Małgorzata Sztajdel (nauczycielka),
ks. Ryszard Winiarski (poeta, red. naczelny „Angelusa Bronowickiego”),
prof. Elżbieta Wolicka,
prezydent Włodzimierz Wysocki,
Marta Deresz (siostrzenica Józefa Czechowicza),
Dorota Duda (absolwentka KUL, obecnie wrocławianka).

Prezentacja fragmentu nagrania z odczytaniem wiersza Józefa Czechowicza przez prof. Władysława Panasa.
•  Wydanie okolicznościowego tomiku Poemat o mieście Lublinie (104 egz.).

Czytanie Czechowicza

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe