Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czytanie Czechowicza (15.3.2005)

102. urodziny Józefa Czechowicza. 5. Czytanie "Poematu o Mieście Lublinie"

Urodziny Józefa Czechowicza (102. rocznica)
5. Czytanie Poematu o mieście Lublinie Czechowicza
 
• Odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „BramaGrodzka – Teatr NN”. Poszczególne utwory z tomu odczytali zaproszeni goście:

Anna Bocian (dziennikarka)
Janusz Opryński (reżyser Teatru Provisorium )
Ewa Dados (dziennikarka radiowa)
Leszek Mądzik (artysta, dyrektor Sceny Plastycznej KUL)
Ewa Hadrian (bibliotekarka)
Krzysztof Michałkiewicz (poseł)
dr Andrzej Tyszczyk
Tadeusz Mysłowski (artysta)
o. Tomasz Dostatni
dr Paweł Próchniak
Włodzimierz Spasiewicz (dziennikarz prasowy)
dr Agnieszka Rybczyńska
Paweł Czochra (student KUL)

Prezentacja fragmentu nagrania z odczytaniem wiersza Józefa Czechowicza przez prof. Władysława Panasa.

•  Wydanie Poematu o mieście Lublinie poświęconego pamięci Profesora Władysława Panasa w nakładzie 102 egz. podczas „Misterium Druku i Papieru” oraz Kołysanek
Józefa Czechowicza w nakładzie 102 egz.

Czytanie Czechowicza

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe