Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czytanie Czechowicza (15.3.2003)

Podczas 100. rocznicy urodzin Józefa Czechowicza odbyło się 3. Czytanie Czechowicza. Ponadto została wydana płyta "Poemat o mieście Lublinie", na której utwór poety recytują wybitni polscy poeci. W ramach uroczystości odbyło się też działanie artystyczne "Listy do Czechowicza".

Urodziny Józefa Czechowicza (100. rocznica)
3. Czytanie Poematu o mieście Lublinie Czechowicza

•  Odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Poszczególne utwory z tomu odczytali zaproszeni goście:

Bohdan Zadura (poeta, redaktor miesięcznika „Twórczość”)
Andrzej Pruszkowski (prezydent miasta)
Bożenna Kowalik (dyrektor ZS nr 4 im. J. Korczaka)
Teresa Księska-Falger (menedżer kultury, muzyk)
Grażyna Ruszewska (dziennikarka radiowa)
Andrzej Kurowski (wojewoda lubelski)
Wiesław Kaczkowski (animator kultury)
Piotr Dymmel (dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie)
Zdzisław Bieleń (z-ca dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego)
Norbert Wojciechowski (prezes wydawnictwa „Norbertinum”)
prof. Władysław Panas
ks. Mieczysław Puzewicz
Andrzej Peciak (dyrektor wydawnictwa UMCS)
Grzegorz Józefczuk (dziennikarz „Gazety Wyborczej” w Lublinie)

•  Działanie artystyczne „Listy do Czechowicza” w pobliżu miejsca urodzenia poety.
 
 


•  Wydanie wspólnie z „Gazetą Wyborczą” w Lublinie i Radiem Lublin płyty Poemat o mieście Lubliniez wierszami Czechowicza.
Wiersze recytowali poeci: Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Ryszard Krynicki, Julia Hartwig, Bohdan Zadura, Agata Tuszyńska, Ewa Lipskaks. Jan Twardowski.

Czytanie Czechowicza

Powiązane wydarzenia

Zdjęcia

Wideo

Audio

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe