Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czytanie Czechowicza (15.3.2002)

W 2002 roku z okazji 99. urodzin Poety odbyło się 2. Czytanie "Poematu o mieście Lublinie".

Urodziny Józefa Czechowicza (99. rocznica)
2. Czytanie Poematu o mieście Lublinie Czechowicza

 
•  Odczytanie Poematu o mieście Lublinie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Poszczególne utwory z tomu odczytali zaproszeni goście:

prof. Marian Harasimiuk (rektor UMCS)
dr Bogusław Wróblewski (red. naczelny kwartalnika „Akcent”)
dr Andrzej Niewiadomski (poeta, redaktor czasopisma „Kresy”)
Iwona Kryczka (nauczycielka)
Paweł Bryłowski (radny, prezydent Miasta Lublina w latach 1994-1998)
Krzysztof Czerwiecki (dyrektor ds. programowych TV Lublin)
Małgorzata Bielecka-Hołda (redaktor „Gazety Wyborczej” w Lublinie)
Danuta Bieniaszkiewicz (dziennikarka radiowa)
Teresa Dras (dziennikarka prasowa) 
prof. Władysław Panas
Waldemar Sulisz (dziennikarz prasowy)
ks. dr Alfred Wierzbicki (poeta, filozof )
Agnieszka Czechowicz (doktorantka KUL)
Witold Chmielewski (artystaplastyk, wykładowca UMK)

•  Wydanie okolicznościowego tomiku Poemat o mieście Lubinie (99 egz.).

 

Czytanie Czechowicza

Zdjęcia

Wideo

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe