Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Czerwiec 1989 Lublin - strona internetowa.

4 czerwca 2009 roku w dwudziestą rocznicę pierwszych wolnych wyborów w III Rzeczpospolitej została zaprezentowana strona internetowa dotycząca tego wydarzenia.
Celem jaki przyświecał przy realizacji witryny internetowej było dostarczenie kompleksowej informacji na temat samego dnia 4 czerwca, ale także okoliczności, w których doszło do wolnych wyborów w Polsce. Przedstawienie sytuacji w kraju i za granicą.

Strona umożliwia zapoznanie się z informacjami - także poprzez oryginalne artykuły z ówczesnej prasy czy materiały statystyczne - na temat wyborów 4 czerwca,  z sytuacją w kraju i za granicą przed wydarzeniami, ich przebiegu, a także skutkach.

Wiadomości można także nabyć w różnej formie, na stronie dostępne są materiały audio i wideo oraz fotografie.

Twórcy projektu: Tomasz Czajkowski, Ziemowit Karłowicz, Łukasz Kowalski, Karolina Kryczka, Dominika Majuk, Marek Nawratowicz, Kamil Pręciuk, Tadeusz Przystojecki, Łukasz Sadkowski, Ewa Sękowska, Wioletta Wejman.